Povodom obilježavanja Svjetskog dana bubrega Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplataciju bubrega u Bosni i Hercegovini organizira simpozijum pod nazivom "Transplatacija bubrega u Bosni i Hercegovini - jučer, danas, sutra". Simpozijum će se održati 13. 03. 2015. godine od 11:00 - 14:30 sati u Velikoj sali opštine Stari Grad.

PROGRAM SIMPOZIJA

PREDAVAČ
TEMA IZLAGANJA
Acc. prof. dr. Halima Resić, predsjednica Udruženja ljekara za nefrologiiju, dijalizu i transplataciju bubrega u BiH,

Prim. dr. Lada Sarajlić, direktor Centra za transplantacijsku medicinu, Federalno ministarstvo zdravstva

POZDRAVNI GOVOR
 
 
11:00 - 11:10 Prim. dr. Lada Sarajlić
Predstavljanje Centra za transplatacijsku medicinu
 
 
11:10 - 11:20 Tatjana Lučić, dipl. ing. el
Informacioni sistem za transplataciju bubrega
 
 
11:20 - 11:30 Dr. Nermina Rizvanović
Rana detekcija potencijalnog donora
 
 
11:30 - 11:40 Dr. Boris Matić, KBC Mostar
Uloga i značaj koordinatora u transplantacijskoj medicini
 
 
11:40 - 11:55 Prof. dr. Senija Rašić, UKC Sarajevo
Kriterijumi podobnosti kadaveričnih davalaca bubrega - možemo li unaprijediti kadaveričnu transplataciju
 
 
11:55 - 12:30 Prof. dr. Mladen Knotek, KBC Merkur Zagreb
Procjena imunloškog rizika za transplataciju bubrega - Suvremena imunosupresija u transplataciji bubrega
 
 
12:30 - 12:45
KAFE PAUZA
 
 
12:45 - 13:00 Prof. dr. Senaid Trnačević
Ultrazvučna dijagnostika akutnog odbacivanja
 
 
13:00 - 13:15 Prof. dr. Enisa Mešić, UKC Tuzla
Transplatacija bubrega u Tuzli - utrka na duge staze s preprekama
 
 
13:15 - 13:25 Doc. dr. Mirna Alečković, UKC Tuzla
Procijenjena i izmjerena GFR u potencijalnih davalaca bubrega
 
 
13:25 - 13:35 Mr. sci. dr. Alma Halilčević, UKC Tuzla
Mineralno koštana bolest poslije transplatacije bubrega
 
 
13:35 - 13:50 Acc. prof. dr. Halima Resić, UKC Sarajevo
Aktuelnost u nefrologiji, dijalizi i transplataciji u BiH
 
 
13:50 - 14:00 Mr. dr. Aida Ćorić, UKC Sarajevo
Donorska mreža BiH - Donorska mreža u Kantonu Sarajevo
 
 
14:00 - 14:30
Diskusija i zaključci simpozijuma
 
 
14:30
KOKTEL