Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, usvojila novu listu lijekova čije propisivanje i izdavanje ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Nova lista lijekova se sastoji od četiri neovisne liste, na 'listi A' nalazi se 993 zaštićena naziva, oblika, jačine i pakovanja lijekova, koji se u cjelokupnom iznosu finansiraju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Na 'listi B' se nalazi 18 zaštićenih naziva, oblika, jačina i pakovanja lijekova, koji se u procentualnom iznosu sufinansiraju od osiguranih osoba. 'Lista C' nosi pet zaštićenih naziva, oblika,pakovanja i jačina lijekova, gdje Zavod priznaje maksimalnu utvrđenu cijenu lijeka sa Federalne liste lijekova, a na 'listi D' se nalazi šest zaštićenih naziva oblika, pakovanja i jačina lijekova za koje nije bilo ponuđača, što znači da će nabavka navedenih lijekova biti priznata u utvrđenom iznosu od Zavoda zdravstevnog osiguranja, a na osnovu zahtjeva osiguranika.

Nova lista lijekova ukupno sadrži 1022 zaštićena naziva, oblika, pakovanja i jačine lijekova koji će se finansirati sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, a lista je u potpunosti usaglašena sa važećim zakonskim propisima, kao i sa važećom "Listom lijekova za područje Federacije BiH".

S obzirom na to da se radi o znatnom proširenju liste lijekova, naročito određenih grupa lijekova, aktivno će se vršiti stručni nadzor kod primjene nove liste lijekova, uz eventualne stručne revizije iste, saopćeno je iz Vlade ZDK.

Lista lijekova će se početi primjenjivati osam dana nakon objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

NajDoktor.ba