Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić izjavio je danas da će novi zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH do kraja godine biti upućen u proceduru razmatranja i usvajanja.

"Zakon je u formi prednacrta trenutno upućen županijama, a predviđa potpunu zabranu pušenja u svim zatvorenim prostorijama, radnim mjestima, javnom prijevozu, skupovima, te u automobilima ako se u njima nalazi osoba mlađa od 18 godina", istakao je Mandić na pres-konferenciji u Sarajevu.

S druge strane, pušenje će biti dozvoljeno u privatnim i otvorenim prostorima.

Zabrana termina light i superlight

Zakonom se propisuje ograničena prodaja duhana i duhanskih proizvoda u smislu da je zabranjena prodaja maloljetnim osobama na udaljenosti manjoj od 100 metara od obrazovnih ustanova, kao i zabrana isticanja duhanskih proizvoda na vidnim mjestima i prodaja duhanskih proizvoda koji sadrže okuse, mirise, vitamine, kofein, boju i druge aditive.

"Novina je da zakon obuhvaća duhanske i druge proizvode za pušenje poput nargile i elektronske cigarete. Svaka ograničenja koje se uvode za duhanske prerađevine odnose se i na ove proizvode", naglasio je Mandić.

U pogledu definiranja pakiranja i grafičkih upozorenja na duhanskim proizvodima uvodi se zabrana termina "light" i "superlight", a zabranjuje se i sponzoriranje aktivnosti duhanske industrije.

Zakon je potreban da bi se uskladilo zakonodavstvo Federacije BiH s Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije i propisima Europske unije.

"Da bi se ubrzala implementacija ratificirane Konvencije švicarska vlada sa Svjetskom bankom osigurala je podršku zdravstvenim autoritetima u zemlji", potvrdila je direktorica za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Datwyler Scheuer.

Promjene u stavovima građana

U navedenom cilju resorno ministarstvo je potpisalo Memorandum o saradnji i razumijevanju s Udruženjem "Progresivni Razvoj Organizacija i Individua" (PROI), čiji predstavnici učestvuju u radu ekspertne radne grupe za izradu novog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH.

"Ovo je samo prvi korak, jer će do prave promjene doći kada se desi promjena u stavovima ponašanja građana FBiH", istakla je predstavnica NVO sektora Uliana Bakh.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar očekuje da se strogim provođenjem zakona smanji broj pušača kojih ima 44 posto u Federaciji. Od tog broja 52 posto su muškarci i 37 posto žena, dok je 12,7 posto djece u školama, koja sebe ubrajaju u pušače.

"Po ugledu na zemlje u EU, zakonom želimo ograničiti prostor za pušenje na način da se ne ugrožava zdravlje nepušača, te u ugostiteljskim objektima želimo uvesti zaštitu korisnika tih usluga", poručila je federalna koordinatorica za borbu protiv pušenja Aida Ramić.

NajDoktor.ba