Kompozitni ispuni (plombe) u raznim bojama sa svjetlucajućim        efektom.

 Djeca kao pacijenti su pravi izazov u ordinaciji. Uz mnogo strpljenja i  empatije, odgovarajući materijal za punjenje koji je prikladan za    liječenje djece je potreban da bi se ostvario trajan uspjeh prilikom  liječenja.

 Iz navedenih razloga u stomatologiji su razvijeni moderni  restorativni   ispuni u bojama sa svjetlucajućim efektom ( boje:  zlatno-žuta, plava, roza, narandžasta, limun žuta i neutralna). Ovi  kompozitni ispuni privlače dječju pažnju i pozitivno utiču na želju za  saradnjom. Maleni pacijenti odabirom boje postaju aktivni sudionici  posjete stomatologu.

 Ovakvim pristupom naši mališani se oslobađaju nelagodnosti uzrokovane posjetom stomatologu i razvijaju dugoročnu zainteresovanost za brigu o svojim zubićima.

Twinky Star doprinosi prevenciji sekundarnog karijesa zbog ispuštanja dodatnog fluorida. Odlikuje ga također i biokompatibilnost. Uz stabilnost i trajnost boje Twinky Star je siguran i zabavan način da zubi vaših mališana postanu i ostanu zdravi.