19.01.2023.god. u Općoj bolnici ” Prim. dr. Abdulah Nakaš”  za osoblje ove i drugih zdravstvenih ustanova iz  Kantona Sarajevo održano predavanje o značaju rane dijagnostike i intervencije kod sniženja sluha.

18.01.2023.god. u Općoj bolnici ” Prim. dr. Abdulah Nakaš”  za osoblje ove i drugih zdravstvenih ustanova iz  Kantona Sarajevo održano predavanje o značaju rane dijagnostike i intervencije kod sniženja sluha.

Stručni skup je organiziralo Odjeljenje za   otorinolaringologiju Opće bolnice   u saradnji sa Udruženjem otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga FBiH, a predavanje je održala  prof. dr. Esma Idrizbegović, iz Karolinske Univerzitetske bolnice u Švedskoj, gdje živi i radi skoro četiri decenije. Posjetu rodnom gradu prof. Idrizbegović je iskoristila i za susret sa sarajevskim kolegama, sa kojima je podijelila svoje bogato kliničko znanje i iskustvo iz audiologije te o primjeni dijagnostičkih metoda u ranom otkrivanju sniženja sluha posebno kod novorođenčadi ali i osoba sa kongitivnim poremećajima.

Prof. dr. Esma Idrizbegović Izjavila naš portala da je gubitak sluha čest uzročnik invaliteta u svijetu i iz tog razloga prevencija, rana dijagnostika i intervencija su jako važne.

„Uzročnici su razni, a prvenstveno je to buka, zatim, ototoksični lijekovi, citostatici i antibiotici određenih grupa. Kod djece posebno treba ozbiljno pristupiti liječenju prehlada jer one dovode do skupljanja sekreta u srednjem uhu i ako je taj sekret bio u srednjem uhu duže od 3 mjeseca mora se hiruski intervenisati“ izjavila je prof. dr. Esma Idrizbegović

Prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice srdačno se zahvalio uvaženoj profesorici Idrizbegović na njenom angažmanu i spremnosti za  saradnju, a sve kako bi se poboljšala dijagnostika za pacijenate sa sniženim sluhom. Napomenuo je da se radi o velikom svjetskom stručnjaku sa uspješnom karijerom u ovoj oblasti, ali i prijatelju Ustanove. 

„Značaj ovog predavanja za nas je ogroman. Uvažena profesorica je sa nama podijelila svoja iskustva kao i metode rane dijagnostike i intervencije kod sniženja sluha. Dodatni značaj ove posjetej što je došlo do saradnje Opće bolnice sa  Karolinskoj Univerzitetskoj bolnici u Švetskoj. Ova saradnja će omogućiti posjete naših doktora Karolinskoj Univerzitetskoj bolnici I razmjenu iskustava sa stručnjacima iz ove bolnice. Izjavila je šefica odjela za otorinolaringologiju Mr.sci.med.dr. Lejla Begović, spec. otorinolaringolog

 

 

Iz biografije

Prof. dr. Esma Idrizbegović je rođena u Sarajevu gdje je završila Medicinski fakultet i bila druga u svojoj generaciji. U rodnom gradu je završila i specijalizaciju za, uho, grlo i nos.

Od 1987 godine živi u Stockholmu , a od samog dolaska u Švedsku

aktivno se ukljuuje u naučno istrazivacki rad na Audiološkoj klinici Univerzitetske bolnice Huddinge , gdje je već naredne godine počela da radi na ORL klinici.

U rekordno kratkom vremenu dobila je status legitimiranog ljeka i status ORL- specijaliste u Švedskoj, a početkom 1990-godine uspješno je završila specializaciju iz Audiologije na Karolinskom Institutu.

Uz klinički rad ,od sredine 90-godina ,bavila se eksperimentalnim naučnim radom pri Institutu za Fiziologiju i Farmakologiju na Karolinskom Institutu, gdje je 2001 godine uspješno odbranila doktorsku disertaciju o temi ”Uticaj kalcija u slušnim centrima u moždanom stablu i srednjem mozgu nakon izlaganja buci i tokom starenja.”

Dio ovog projekta je radila u Americi u renomiranoj laboratoriji pri Northern Illinoi univerzitetu kod Chicaga, gdje je boravila nekoliko puta.  

Nakon toga je slijedila uspješna klinička karijera na Karolinskoj Univerzitetskoj bolnici, na klinici za Otoneurologiju, uz mnoge odgovorne funkcije u edukaciji studenata, u rukovodstvu klinike i u razvijanju i primjeni novih dijagnostičkih metoda.

Upravo radi kliničke studije u saradnji sa klinikom za Neurogerontologiju na Karolinskoj bolnici, o temi ”Moguće korelacije izmedju sniženja sluha i kognitivnih poremećaja kod starijih osoba.”

Publikovala je značajan broj naučnih radova u eminentnim internacionalnim časopisim ,a 2011 je izabrana za Associate profesora pri Karolinskom Institutu.

Aktivno je učestvovala na mnogim medjunarodnim naučnim kongresima, uz intenzivnu saradnju sa eminentnim internacionalnim ekspertima iz oblasti Audiologije, organizirajući mnogobrojne simpozije, kongrese, workshopove, seminare i kurseve, između ostalog iz oblasti Tinnitusa, kao član American Tinnitus Association.