“Naš cilj je podići kvalitet zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo uz istovremeno obezbjeđenje  kvalitetnog statusa ljudi koji rade u zdravstvu. To podrazumijeva bržu i kvaliteniju zdravstvenu  uslugu, bolju iskorištenost kapaciteta ljuskih resursa, opreme i prostora”, naglasio je premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković koji je zajedno s ministricom za zdravstvo KS-a Emirom Tanović-Mikulecposjetio Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. 

Kanton Sarajevo je jedan od šest suosnivača Kliničkog centra, a koji finansira više od polovine potreba ove zdravstvene ustanove. 

Nesrazmjernost sudjelovanja u upravljanju i finansiranju Kliničkog centra predstavlja problem koji traje već dugo, i koji, kako je danas rečeno, treba biti rješavan uređenjem propisa imajući u vidu stanje na tarenu. Iako je Klinički centar predviđen kao ustanova koja pruža usluge tercijarne zdravstvene zaštite, praksa pokazuje drugačiju sliku:

“Ovo je nejasan bolnički referentni model. Ovaj Centar pruža usluge i primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i kao takav ima funkciju i kantonalne bolnice. To se mora razjasniti i definisati. Potreban je registar, te racionalnija raspodjela svih resursa, ljudi, opreme, prostora. To će omogućiti usmjeravanje više novca u podizanje zdravstvene usluge”, naglasila je ministrica Mikulec-Tanović.

Direktor Klilničkog centra Rusmir Mesihović iznio je pokazatelje rada i poslovanja Kliničkog centra i najakutnije pobleme vezane za nedostatna sredstva iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS- Istakao je smanjivanje dugovanja prema dobavljačima i skraćivanju lista čekanja na radiološke pretrage, kao i potrebu za novim kreditnim linijama u svrhu opremanja završenih etaža Centralnog medicininskog bloka.

Na sastanku je još jednom naglašeno opredjeljenje ove Vlade Kantona za transparentan rad i trošenje javnog novca, otvorenu i direktnu komunikaciju sa svima i o svim temama, za suočavanje sa problemima  i donošenje mjera koje će dovoditi do promjena i poboljšanja stanja, saopćeno je iz press službe Kantona Sarajevo.

 

Izvor: radiosarajevo.ba