Pregledom se otkrivaju anomalije organa u razvoju, povrede, upalni i tumorski procesi. Postupak traje od 20 do 45 minuta i nema nikakvih nuspojava

Magnetna rezonanca (MRI) je neinvazivna, precizna, slikovna dijagnostička metoda koja daje prikaz organa, organskih sistema i čitavog organizma. Potpuno je bezbolna i bezopasna, pa se ovoj vrsti pregleda mogu podvrgnuti i bebe. Daje realnu sliku o morfološkim promjenama na organima u različitim vrstama patoloških stanja i bolesti.

Na najvažnija pitanja o ovoj dijagnostičkoj pretragi odgovorila je mr.sci. prim.dr. Sanja Šehović, specijalista dijagnostičke radiologije u Poliklinici Sunce Agram.

Kada se pacijenti upućuju na pretragu?

" Po procjeni ljekara, ovisno o kojem se sistemu radi (ortoped, kardiolog, gastroenterolog…). Ljekar na osnovu kliničke slike i prethodno urađenih dijagnostičkih procedura (UZV, RTG, CT) postavlja indikaciju za magnetnu rezonancu, a sve s ciljem dobivanja novih dijagnostičkih podataka"

Šta sve magnetna rezonanca može otkriti?

"Može utvrditi anomalije organa u razvoju, povrede, upalne i tumorske procese. Predviđena je za snimanje svih organa i organskih sistema"

Kolika je pouzdanost i tačnost magnetne rezonance?

"Radi se o izuzetno senzitivnoj, ali ponekad nespecifičnoj dijagnostičkoj proceduri. Znači da promjenu „oslikava“ sa velikom pouzdanošću, ali etiološku dijagnozu je ponekad moguće dobiti tek u skladu sa kliničkom slikom i drugim dijagnostičkim modalitetima".

Kako se pacijent priprema za pregled?

"Posebna priprema za većinu pregleda na magnetnoj rezonanci nije potrebna. Dolazi se sa kompletnom medicinskom dokumentacijom i vrijednostima uree i kreatinina u krvi radi eventualne potrebe za aplikacijom kontrastnog sredstva. Kontraindikacija za izvođenje pregleda je postojanje metalnih stranih tijela u organizmu osobe".

Kakav je tok pregleda i koliko traje?

"Pacijent skida svoju garderobu, oblači bolnički ogrtač, a potom liježe na za to predviđen prostor bez pomjeranja. Po procjeni radiologa aplicira se kontrastno sredstvo. Pregled traje od 20 do 45 minuta, zavisno od tipa pretrage".

Za mnoge osobe koje pate od klaustrofobije, pregled je neugodan. Kako u takvim situacijama olakšati pacijentu?

"U situaciji kada je kod pacijenta u većoj mjeri izražen strah od zatvorenog prostora, predlaže se da, 15 minuta prije pregleda, popije sredstvo za smirenje".

Koliko se čeka na rezultate pretrage?

"U našoj Poliklinici nalaz je gotov isti dan ili naredni dan, ovisno o vrsti pretrage".

Da li pregled nosi nuspojave, odnosno naknadne komplikacije?

"Nema nikakvih nuspojava. Postoji mala mogućnost razvoja alergijske reakcije na kontrastno sredstvo ukoliko se ono aplicira pacijentu".

Koliko se puta godišnje osoba može podvrgnuti pregledu?

"Pretraga nema jonizirajućeg zračenja i može se izvoditi onoliko puta koliko ljekar procijeni da je potrebno određenom pacijentu. Dakle, nema limita.

NajDoktor.ba /(A. Sijerčić/Faktor.ba)