U hotelu ‘Bosnia’ u Sarajevu u srijedu 10. maja u 11 sati biće održana promocija brošure “AKAZ-Kultura kvaliteta” u izdanju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ). 

 

Kako najavljuju iz AKAZ-a, “Kultura kvaliteta” je informativna, promotivna i korisna alatka, od pomoći u radu, i kontaktima sa AKAZ-om, i temama koje se tiču sistema sigurnosti i kvaliteta kojima se nastoji postići temeljno poboljšanje zdravstvenog sistema.

Brošura je namijenjena za sve one koji dolaze u kontakt sa AKAZ-om, i problematikom vezanom za domen rada naše agencije - za zdravstvene radnike, medicinske stručnjake, vodstva zdravstvenih ustanova, i, na koncu, ništa manje važne – zdravstvene osiguranike, pacijente i krajnje korisnike zdravstvene zaštite u FBiH. Brošura je urađena u formi pojmovnika na 36 stranica. Smatrali smo da brošura ne treba biti obimna, opterećena stručnim, malo razumljivim pojmovima, ili terminima koji su bliski isključivo obučenim profesionalcima, ali ni isključivo laički orjentirana”, kaže direktor AKAZ-a Ahmed Novo, ističući činjenicu da je brošura u potpunosti domaći proizvod i da su sve fotografije u brošuri  nastale diljem FBIH: od Čelića, Sapne, Živinica do Sarajeve, Tuzle, Tešnja ili Mostara.

 

“Osnivač AKAZ-a je Federacija BiH i prije skoro petnaest godina u vrijeme kada je Agencija osmišljena, i kada su povedeni prvi razgovori o potrebama postojanja jedne ovakve organizacije, kao i mogućnostima njenog osnivanja, predstavljana je kao kvalitativni pomak za prije svega za pacijente, korisnike zdravstvene zaštite ali i za zdravstvene djelatnike i zdravstveni sektor te cjelokupnu zajednicu. Do danas su ostvareni mnogi od tada postavljenih ciljeva, naša misija je kvalitet kao način razmišljanja, a cilj nam je da svaka osoba koja ulazi u zdravstveni sistem prođe sigurnim i kvalitetnim putem do zdravlja.To smo željeli pokazati i ovom brošurom”, kazao je Novo dodajući da datum promocije nije izabran slučajno:

“Dan Evrope obilježava se 9.maja, i ovo je naš doprinos promociji evropskih vrijednosti.  Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da mi spremno dočekujemo zahtjeve EU što smo i imali priliku nedavno da demonstriramo davanjem odgovorima na pitanja iz poglavlja 28.-Zaštita potrošača i zdravlja iz Upitnika Evropske komisije. Odgovorili smo na pitanja koja se tiču našeg posla, a odnose se na indikatore kvaliteta, članstvo u međunarodnim organizacijama, obuku zdravstvenog osoblja, sistem kvaliteta u laboratorijama, socijalnu inkluziju, promociju zdravog stila života”, dodao je Novo.