Svake se godine na današnji dan obilježava Međunarodni dan sestrinstva. Tada se svi zdravstveni radnici, a osim njih i šira javnost podsjećaju na važnost medicinskih sestara i općenito, očuvanja zdravlja.