Izuzetno posjećeno predavanje ljekarima održala je akademikinja Senka Mesihović-Dinarević. Ona je govorila na temu: „Kada liječnik iz primarne zdravstvene
zaštite upućuje dijete kardiologu?“ i „Novine u kardiovaskularnoj medicini“.

Profesorica Mesihović-Dinarević je iznijela najnovija saznanja iz oblasti kardiovaskularne medicine. Također, izmijenila je mišljenja sa ljekarima, specijalistima, pedijatrima, specijalistima urgentne medicine, ljekarima opšte medicine, ljekarima porodične medicine o trenutnom stanju u zdravstvenom sektoru, uz stavove i algoritme dijagnostike i tretmana u dječjoj i adultnoj kardiologiji.

Predsjednik Ljekarske komora ZDK prim. dr. Tarik Kapidžić, ministar zdravlja dr. Adnan Jupić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog Kantona Omer Škaljo su u razgovoru sa profesoricom naglasili značaj doedukacionih semirana medicinskog osoblja, ujedno istaknuvši uspjehe i dostignuća kao i probleme u svakodnevnom radu u ovom Kantonu.

Nadalje, profesorica Mesihović-Dinarević je istakla da se raduje iskazanom interesu kolega za ovaj segment medicine, značaj kontinuiranih edukacija, kao i hitne potrebe šire društvene zajednice na kreiranju uvjeta za bolju doedukaciju medicinskog kadra u primarnom, sekundarnom i tercijernom nivou zdravstvene zaštite, koji bi bili kompetitivni na evropskom tržištu rada.

Doktorica je istakla i urgentnu potrebu osiguranja uvjeta za ostanak mladih
generacija u našoj državi. Istakla je da je posebna odgovornost pedijatara kroz brigu za zdravlje djeteta u razvojnoj dobi, leži u velikoj mjeri kakvo će biti zdravlje buduće generacije odraslih. Jer, je kako je kazala, i ogledalo razvijenosti jedne zemlje očituje u stepenu razvoja pedijatrijske službe.

Prema riječima direktorice Medical Park Care MLP Emine Ihtijarvić, Medical Park
Care MLP je najveća privatna zdravstvena grupacija iz Istanbula koja ima 31 bolnicu sa tri Univerziteta uz intenciju organizovanja naučno praktičnih konferencija i seminara za liječnike.

 

radiosarajevo.ba/mojDoktor.ba