Francusko Udruženje za ambulantnu pedijatriju (AFPA) izrazilo je zabrinutost nakon istraživanja provedenog na 428 djece mlađe od tri godine, čiji su rezultati pokazali da ih čak 47 posto gotovo redovno koristi interaktivne ekrane na tabletima ili pametnim telefonima.

Specijalisti pedijatri, s obzirom na brojku, podsjećaju na to da sasvim mala djeca svojih pet osjetila moraju koristiti u interakciji s okolinom i okolišem.

Istraživanje je pokazalo da 47 posto djece mlađe od tri godine interaktivne ekrane na tabletima ili pametnim telefonima koristi u svojim domovima - njih 93 posto i u automobilima (12 posto), od čega ih 30 posto to čini u prisutnosti jednoga roditelja ili odrasle osobe.

"Ako dijete izrazi želju, ne treba mu uskratiti igru. Djetetu od dvije i pol godine naviše može se pružiti mogućnost da se poigra i na taj način. No pritom je važno da u igri sudjeluju oboje, odrasla osoba i dijete, odnosno da dijete bude pod nadzorom", savjetuje dr. Francois-Marie Caron, pedijatrica iz Amiensa i članica AFPA-e, prenosi Fena.

Studija je pokazala i da se nakon treće godine života 48 posto djece interaktivnim ekranima služi svakodnevno pola sata, a u polovini slučajeva pritom su bez nadzora odrasle osobe. Pedijatri preporučuju da se u toj životnoj dobi djeteta koriste za njih prikladni sadržaji na kraće vremensko razdoblje, da se pritom isključi istovremeno obrok, da to ne bude prije spavanja i da svakako u igri učestvuje i jedna odrasla osoba ili starije dijete.

Takve se igre mogu uključiti u proces učenja, no ni u kojem slučaju ne smiju u potpunosti zamijeniti tradicionalne dječje igračke, smatraju francuski pedijatri.

Specijalisti upozoravaju i na programe, reklame i slične sadržaje koji su najmlađoj djeci dostupni putem ekrana, a na njih mogu negativno utjecati jer im predstavljaju iznimno veliko emocionalno opterećenje.

Istraživanje je pokazalo i da 61 posto djece mlađe od tri godine prati tv dnevnik, koji je za njihovu dob potpuno neprimjerenog sadržaja.

Studiju je u februaru 2016. provelo 144 francuskih pedijatara, članova AFPA-e među roditeljima 197 djece mlađe od tri godine (prosječne dobi 20 mjeseci) i 231 djeteta starijeg od tri godine (prosječne dobi 6,5 godina).


NajDoktor.ba