AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine poziva svoje saradnike na treći stručni seminar za koordinatore kvaliteta i zdravstvene menadžere u Federaciji BiH "Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015"

Dragi naši prijatelji i saradnici!

Vrijeme je za već tradicionalni godišnji osvrt na stanje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH, ali i prilika za dodjelu priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Dana 17.12., biti će održani treći "Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015". i imam osobitu čast i zadovoljstvo pozvati Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj skup te nam se pridružite u funkciji predstavnika Vaše ustanove.

Tokom 2015. godine ostvarili smo ponovo vrlo uspješnu saradnju sa zdravstvenim ustanovama Federacije BiH ali i sa mnogim stranim i domaćim partnerima u projektima od opće važnosti za sve korisnike zdravstvene zaštite, zdravstvene i medicinske radnike i građane naše države. Stoga, Dani kvaliteta predstavljaju priliku svima nama za susret koji jača našu profesionalnu i partnersku vezu i daje nam mogućnost još boljeg upoznavanja i razmjene iskustava u polju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.

Kako biste imali uvid u tok i sadržaj događaja, te mogli planirati dolazak i povratak u vaša mjesta boravka, na ovom mjestu smo objavili agendu – dnevni red, vodeći računa o neophodnosti revijalnog dijela kao i strukovnim temama koje je potrebno iscrpiti u okviru jednog radnog dana.  

Nadamo se Vašem odzivu koji smatramo i ličnom i institucionalnom podrškom našem radu i nastojanjima, te se unaprijed radujemo susretu na DANIMA KVALITETA 2015.

                                                                                                                     Program "Dani kvaliteta 2015."

Srdačno,
Direktor 
Dr.sc.med. Ahmed Novo
i zaposlenici AKAZ-a