Šta su Luminiri?

To su keramičke ljusice koje se izrađuju u laboratoriju na osnovu otisaka uzetih u ordinaciji.Potreban je samo otisak za analizu i planiranje, i pacijent je slobodan. Nakon nekoliko dana luminiri se posebnom tehnikom ljepljenja pričvršćuju uz zub.Na taj način čuvamo zube u potpunosti, a luminirima možemo mijenjati oblik, veličinu i boju zuba.

Njima efektno prikrivamo i prekrivamo postojeće nedostatke, popunjavamo međuprostor, prekrivamo zube sa prebojenim nijansama te povećavamo vizuelno vremenom istrošene zube. Za postavljanje luminira pacijent dolazi samo dva puta u ordinaciju.Nisu svi pacijenti idealni kandidati za luminire, zbog toga je potreban pregled i konsultacija sa doktorom.

Razlika između vinira i luminira

Osnovna razlika je u materijalu od koga su napravljeni. Luminir se izrađuje od specijalnog porculana koji je izuzetno jak i izdržljiv.
Najveća prednost je što luminiri ne zahtjevaju prethodnu obradu zuba (korekcije su minimalne) i ne zahtjevaju pripremu.

Skidanjem luminira ponovo ostavljamo naše prirodne zube. Moguće je stavljanje i i preko postojećih krunica kako bi dobili uniforman izgled.

 

dr Mersida Hrvat

Saraj Dent

Importanne centar, 3. sprat, Sarajevo