Akcijom dijeljenja informativnih brošura i letaka građanima ispred sarajevske Katedrale Srca Isusova u centru grada danas je u BiH prvi put biti obilježen Dan prava pacijenata. Učenici medicinskih škola u Sarajevu građanima su danas podijelili 5.000 informativnih brošura.

Akcija je dio projekta promocije prava pacijenata koji provodi Udruženja za razvoj društva "Kap".

Merima Spahić iz Udruženja "Kap" istaknula je nivo zainteresiranosti građana za akciju te vrste, a novinarima je kazala da ih većina zapravo nije dovoljno informirana o pravima u bolnicama, a kod ostalih je znanje o tome šturo i nedovoljno da bi ih i iskoristili.

"Većina građana nije dovoljno informirana o pravima na dostupnu zdravstvenu zaštitu što je i jedno od osnovnih ljudskih prava. Oni imaju pravo i na slobodan izbor medicinskog tretmana, na osnovu odgovarajućih informacija koje dobiju od ljekara (o bolesti i eventualnim tretmanima da bi pacijent sam odlučio koji će odabrati)", kazala je. Među pravima je zaštita ljudskog dostojanstva, pravo na sprječavanje i olakšavanje patnji i bola.

Kampanja je, inače, počela 7. aprila na Svjetski dan zdravlja svečanim otkrivanjem Povelje s osnovnim pravima i obavezama pacijenata u BiH u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu i Banjoj Luci.

Danas su učenici medicinskih škola građanima na ulicama Sarajeva dijelili letke i brošure

Cilj kampanje je upoznavanje pacijenata i građana o njihovim zakonskim pravima i odgovornostima koje imaju tokom boravka u bolnici, kako bi se informisanjem dao doprinos podizanju svijesti i poboljšanju kvaliteta usluga u zdravstvenim institucijama u BiH. Otkrivanje ploče s Poveljom o pravima pacijenata najavljeno je kao ključni i prvi korak ka osiguranju da građani BiH razumiju na šta imaju pravo u zdravstvenoj zaštiti.

Također, iz Udruženja "Kap" najavljuju nastavak aktivnosti i u narednom periodu u sklopu kampanje o pravima i obavezama pacijenata o čemu će se razgovarati i na okruglim stolovima u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru.

U okviru projekta "Moje pravo" krajem godine bit će uručene i nagrade za najboljeg doktora i najbolju bolnicu, o čemu će glasati građani i pacijenti putem online ankete.

Nosioci kampanje ističu da su u BiH usvojeni mnogi zakoni u raznim oblastima, uređeni prema svjetskim standardima. Međutim, problem je, kako se navodi, što se zakoni često ne provode u praksi i to uglavnom zbog nedovoljnog informisanja onih na koje se ti zakoni odnose.

"Usvajanje zakona uglavom ne prati i adekvatno informisanje o tome šta ti zakoni predstavljaju u praksi i koje su posljedice njihovog kršenja. Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata je specifičan jer se odnosi na one građane koji su uglavnom lošeg zdravstvenog stanja, i trebaju stručnu i humanu pomoć medicinskih radnika. Pacijent često ne zna koja su njegova prava, pa stoga ne može ni da ih traži", naveli su iz Udruženja "Kap"

Udruženje za razvoj društva "Kap", uz podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država u BiH provodi višemjesečni projekat promocije prva pacijenata u bolnicama na području cijele BiH.

PREUZMITE KLIKOM OVDJE brošuru "Moje pravo"

(NajDoktor.ba)