U Beču od 17. do 20. septembra traje najveći evropski stručni kongres za neuropsihofarmakologiju ECNP uz učešće eksperata bečkog Medicinskog univerziteta i međunarodnih izlagača. Jedna od tema kongresa je upotreba ketamina, sredstva za narkozu, za liječenje depresije. 

"Ovo sredstvo može potisnuti misli o samoubistvu. Ketamin djeluje već nakon 10 do 20 minuta i popravlja raspoloženje", tvrdi Siegfried Kasper, direktor Univerzitetske klinike za psihijatriju i psihoterapiju koji je prije 20 godina prvi put omogućio održavanje ovog kongresa u Beču.

Desetljećima je lijek ketamin korišten za anesteziju, a pacijentima sa ketaminskom narkozom od 600 do 800 mg/kg već slijedeći dan su se osjećali mnogo bolje.

Stoga je upotreba za psihijatriju u dozama do 50 mg/kg dva put sedmično prilagođena te se ketamin sada smatra novim čudotvornim oružjem protiv depresije.

Medicinski univerzitet u Beču je u značajnoj mjeri involviran u razvoj ovog terapeutskog sredstva i jedan je od vodećih centara koji trenutno radi na istraživanju za nosni sprej na bazi ketamina. Prednost korištenja takvog spreja je zaštita jetre.

Djelovanje ketamina se sastoji u stvaranju glutamat-GABA balansa u mozgu. Glutamat je za moždane funkcije poput upravljanje kretanjem, opažanje osjetilima i pamćenje od centralnog značaja i važnosti. GABA je neurotransmiter koji usporava reakcije. Kod ljudi sa depresijom ili stanjima straha ovaj balans je poremećen a može ga popraviti ketamin, saopćio je EUROCOMM-PR Sarajevo.

NajDoktor.ba