Škola fudbala RESPEKT osnovana je 2014. godine sa ciljem unaprijeđenja sportskih aktivnosti djece bez obzira na njihove psiho-fizičke mogućnosti, kroz organizaciju treninga i sportskih takmičenja na području Kantona Sarajevo.

Projekat je zamišljen kao podrška za svu zainteresovanu djecu do 14 godina bez obzira na njihove razvojne i druge karakteristike. Osim značajnog poboljšanja kvaliteta života djece i ostvarenja njihovih osnovnih ljudskih prava na igru, jedan od značajnih rezultata projekta je uticaj i na psiho-fizički razvoj i promjene u ponašanju djeteta.

 -Sudeći po brojnim naučnim istraživanjima najbolji način da se poboljša život djece s poteškoćama u razvoju jeste njihovo uključenje u društveni život. Opće mišljenje je da su djeca koja rastu s djecom s poteškoćama jednostavno rečeno bolji ljudi, jer se odmalena uče različitosti, razvijaju empatiju prema drugima itd. Treniranje za svu djecu, s poteškoćama, romsku, kao i tipičnu,  je besplatno. Želimo da nam se priključi što veći broj mališana, ističe u ŠF Respekt.

Vizija ŠF Respekt je doprijeti do svakog djeteta: djece sa poteškoćama u razvoju, djece koja idu u redovnu školu,djece koja su često isključena iz zajednice i diskriminisana, djece koja pripadaju romskoj populaciji, djece koja žive i rade na ulici. Svima njima sport bi trebao da pruži društvo, podršku, osjećaj pripadnosti i povezanosti

Misija Škole  fudbala “ Respekt” je da kroz profesionalno osmišljen program sportske edukacije pozitivno oblikuje zdrav psiho-fizički razvoj, vaspitanje, sigurnost i samopouzdanje svakog polaznika škole.

NajDoktor.ba