U organizaciji Udruženja onkologa u BiH u hotelu Termag na Jahorini od 9. do. 11 decembra 2016. održan je “2nd Sarajevo Winter Oncology Conference”, najveći onkološki događaj u regiji.

U razgovoru za NajDoktor.ba prof. dr. Semir Bešlija, predsjednik Udruženja onkologa BiH ističe da je pored edukativnog dijela konferencija bila i odlična prilika za razgovor o saradnji između onkoloških centara u regiji. Uspjeh skupa ogleda se i u tome što su definisani i budući regionalni projekti na polju onkologije.

Šta je bio fokus Druge zimske onkološke konferencije na Jahorini?

Prof. dr. Bešlija: Ovogodišnja konferencija predstavlja najveći onkološki događaj u regiji sa preko 200 učesnika, uglavnom onkologa, ali i ljekara drugih specijalnosti koji su uključeni u tretman onkoloških pacijenata.

Cilj konferencije je bilo prestaviti najnovija dostignuća na polju onkologije koja su prezentovana na ovogodišnjim velikim svjetskim kongresima, ali nam je jednako važno bilo napraviti ambijent za razmjenu ideja i započeti regionalne projekte na polju onkologije.

U tome smo i uspjeli jer je na samoj konferenciji napravljeno nekoliko projekata saradnje između centara u BiH te Kliničkog centra Rebro u Zagrebu, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Onkološkog Instituta u Sremskoj Kamenici. Napravljena je radna grupa ljekara koji se bave tretmanom sarkoma, pokrenuta saradnja hirurga sa abdominalne hirurgije KCU Sarajevo i sa onkološkim hirurzima iz Vojvodine.

Osim toga, održana je sesija mladih onkologa u cilju povezivanja naših mladih onkologa sa udruženjima mladih onkologa u regiji. Također, održan je prvi sastanak medicinskih sestara i tehničara u onkologiji sa međunarodnim učešćem.

Gdje je BiH u odnosu na zemlje regije u pogledu liječenja onkoloških pacijenata? Da li zaostajemo za zemljama regije kada je u pitanju dostupnost onkoloških lijekova?

Prof. dr. Bešlija: U odnosu na Hrvatsku, koja je i članica Evropske unije, svakako zaostajemo i u mnogim indikacijama imamo manji izbor kemoteraputika.

Činjenica je da u eri kada se u onkologiji gotovo svaki mjesec u kliničkoj praksi pojavljuju lijekovi koji poboljšavaju preživljenje za određene tipove tumora, mi već šest godina nismo preko našeg fonda odobrili niti jedan novi onkološki lijek, pa čak i za odobrene lijekove postoje liste čekanja što je nedopustivo.

Na kongresu Evropskog udruženja za medicinsku onkologiju (ESMO) u oktobru su predstavljeni rezultati velikih kliničkih ispitivanja sa imunoterapeuticima. Da li se slažete sa ocjenom da imunoterapija predstavlja novu revoluciju u liječenju onkoloških pacijenata?

Prof. dr. Bešlija: Definitivno, posebno u liječenju malignog melanoma i ne-mikroćelijskog karcinoma pluća. Upotrebom ovog specifičnog načina tretmana u mogućnosti smo po prvi puta da nekim pacijentima sa metastatskom bolešću ponudimo mogućnost konačnog i definitivnog izlječenja.

U tijeku su istraživanja i za druge kliniče entitete i sa ponosom mogu reći da smo na Klinici za onkologiju KCUS u poziciji ponuditi ovaj vid liječenja ženama sa "triple negativnim" metastatskim karcinomom dojke.

NajDoktor.ba