Služba civilne zaštite Općine Stari Grad, u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH i Udruženjem Srce za djecu oboljelu od raka, organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi...

U akciji mogu učestvovati svi uposlenici Općine Stari Grad Sarajevo, nastavno osoblje osnovnih škola iz Starog Grada i svi građani dobrovoljni davaoci krvi iz Starog Grada.

Akcija će se održati 3. septembra 2020. godine, u holu Velike sale Općine Stari Grad, od 10,00 do 15,00 sati.

Zainteresovani se trebaju prijaviti Službi za civilnu zaštitu Općine Stari Grad do petka, 28. avgusta 2020. godine, do 16,00 sati, lično ili putem telefona 033 282 467.

Darovalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se ljekarskim pregledom utvrdi da darivanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primijenila.

Posebna priprema za darivanje krvi nije potrebna. Preporučuje se da prije darivanja krvi osoba bude odmorna, da je prethodne noći spavala uobičajeno (dovoljno), da je uzela lagani obrok i izvjesnu količinu tečnosti. Darivanje krvi je dobrovoljno.