Udruženje "Život s Down sindromom Federacije BiH" zalaže se za aktivnije sudjelovanje osoba s tim i drugim oblicima invaliditeta u umjetnički i kulturni život zajednice i sistemsko reguliranje te oblasti. 

Predstavnica Udruženja Maida Agić kazala je Feni da iskustva mnogih država Evrope pokazuju da upravo sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim sadržajima osobama s invaliditetom pomaže da "postanu vidljive u društvu" a tako se, između ostalog, ruše i predrasude koje vladaju u društvu kad su u pitanju te osobe.

Na današnjem skupu otvoreno su razgovarali s kulturnim djelatnicima o preprekama i mogućnostima te šta to društvo još može napraviti da bi se intenziviralo uključivanje mladim osoba s invaliditetima i pružila im se šansa da budu vidljivi kroz kulturu i umjetnost.

Agić kaže da su kulturni djelatnici već pokazali određeni stepen osjetljivosti za tu kategoriju ljudi, a namjera je uvezati te sektore vodeći pritom računa da to bude u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Resorni kantonalni ministar Mirvad Kurić mišljenja je da osobe s invaliditetom ne smiju biti prepuštene sami sebi te da će se to ministarstvo, spram svojih ingerencija, uključiti u kreiranje ozračja u kojem će te osobe uistinu biti uključene u sve društvene tokove.

"Te osobe i udruženja u koja su okupljeni ne mogu to same uraditi. Samo mogu konstantno govoriti o svojim potrebama i problemima, a to treba da rješavaju nosioci vlasti", kazao je.

Današnja konferencija o većoj uključenosti mladih s Down sindromom u kulturni život zajednice počela je nastupnom Emine Tarić, koja je izvela ulomak iz predstave "Priče sa livade". Predstava je dosad izvedena četiri puta, a uradili su je mladi s Down sindromom sa svojim vršnjacima pod rukovodstvom profesionalne glumice.

(NajDoktor.ba/Fena)