''BiH je zadnja zemlja u EU i šire iz razloga jer nemamo nikakve podatke vezane za kvalitetu zdravstvenog sustava'', rekao je Marin Bago iz UG Futura prije otvaranja okruglog stola na temu 'Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata', održanog danas u Mostaru.

Bago je kazao da je suština ove priče da se osnuju Zdravstvena vijeća u svakoj općini i županiji u HNŽ-u.

''To su tijela sastavljena od građana i struke i oni imaju cilj upravljanje i kontrolu nad zdravstvenim sustavom, upravljanje u smislu da oni prikupljaju informacije od zdravstvenih ustanova i to distribuiraju javnosti, npr. o vrstama prigovora, broju ponavljanja i unaprjeđenju zdravstvenog sustava generalno. Ta vijeća su te podatke dužna proslijediti ostalim institucijama na razmatranje. Trenutno naš zdravstveni sustav nema ulazne podatke'', ističe Bago, dodajući kako Zdravstvena vijeća na području HNŽ-a nisu razvijena.

Nihad Behrem, izvršni direktor Građanskog centra kazao je kako je mnogo otvorenih pitanja o kojima građani nisu dovoljno informirani.

''Ovo nam je treći okrugli stol i imamo priliku razgovarati sa svim relevantnim subjektima grada kao i predstavnicima pojedinih općina u HNŽ-u. Moram naglasiti da je nakon okruglog stola u Konjicu formirano Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva rada i socijalne zaštite, tako da se nadam kako će i ovaj stol polučiti konkretne rezultate'', rekao je Behrem, napominjući kako su pacijenti općenito neinformirsani.

''Obzirom da je zdravstvo jedna od najneurednijih grana mislim da će upravo osnivanje Zdravstvenog vijeća pomoći u poboljšanju situacije. To bi trebao biti prvi korak, odnosno most između javnosti i zdravstvenih ustanova, i tad će usluge biti kvalitetnije i bolje. Očekujemo skoro pokretanje procesa osnivanje Zdravstvenog vijeća u svim jedinicama lokalnih uprava'', ističe Behram.

Mediha Bakalović, pomoćnica Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH misli kako sve više građana zna za svoja prava, samo sada trebaju saznati i za način zaštite i provedbu tih svojih prava, kome da se obrate i kako to funkcioniše.

''Imamo pozitivna iskustva u zemljama iz okruženja, gdje su zadužene službe pri znanstvenim institucijama gdje se pacijenti mogu obratiti i onda je to jedna gradacija sve do ministarstva. Već postoje zadužene osobe pri zdravstvenim institucijama gdje se može podnijeti direktno prigovor o određenoj povredi zaštite prava pacijenata, a naravno postoje mnoga udruženja i ombdusmen za zaštitu potrošača'', kazala je Bakalović.

''Koliko će Zdravstveno vijeće poboljšati stanje ne znam, daj Bože da poboljša. Većinom ostaje na udrugama kao naša i drugim srodnim udrugama da se bore za svoja prava, a u stvarnom i realnom životu ćemo se sačekati jer ljudi ne poznaju svoja prava. U ambulantama nigdje nema oglašeno koja su prava pacijenata, barem ja nisam vidjela'', rekla je Maja Memić,predsjednica udruge Novi pogled iz Mostara.

(Preuzeto Bljesak.info)