Uređaji za inhalacijsku primjenu lijeka

Inhalacijska terapija je najdjelotvorniji oblik terapije jer dovodi lijek izravno u pluća izbjegavajući učinke lijeka na ostale organe (sistemske nuspojave). Moguće je primijeniti puno manju dozu lijeka da bi se postigao jednak terapijski učinak kao nakon primjene tableta.Inhalacijska terapije danas se može provoditi korištenjem nekoliko različitih vrsta aplikatora. Najprecizniji način primjene vrši se korištenjem sofisticiranih inhalatora koji zbog svoje veličine i cijene nisu praktični za individualnu primjenu. Namijenjeni su uglavnom zdravstvenim ustanovama (kompresorski ili ultrazvučni inhalatori sa maskom ili usnim nastavkom). Drugi način primjene inhalacijske terapije je korištenjem specijalnih spremnika za doziranje lijeka (inhaleri) koji su mali i prikladni za individualnu upotrebu.Danas u BIH nalazimo dva tipa ovakvih aplikatora:MDI ("metered dose inhaler", poznatiji kao pumpica ili sprej)

DPI ("dry powder inhaler" – inhalator sa suhim prahom)Postoji važna razlika između ovih tipova aplikatora. Pumpica je zapravo spremnik pod pritiskom u kojem se lijek nalazi pomiješan sa potisnim plinom. Nakon potiska pumpice, lijek će iz spremnika izletjeti zajedno sa potisnim plinom.DPI ne sadrži potisni plin i nije pod pritiskom. Lijek iz ovog spremnika neće sam izletjeti već ga bolesnik mora u pluća unijeti vlastitom snagom udaha (usisati ga u pluća). Upravo zbog ovih razloga važno je znati pravilno primijeniti ovaj aplikator kako bi lijek zaista došao u pluća.Pomagala za lakšu primjenu pumpica - komore ("spaceri")Uzimanje lijeka putem pumpice ponekad je vrlo nepraktično jer iziskuje koordinaciju potiska i udaha. Kako ni nakon pravilne upotrebe nismo u potpunosti sigurni da li je cijela doza lijeka dospjela u dišne puteve, danas se sve više preporučuje uzimanje lijeka putem inhalatora sa suhim prahom ili korištenje pumpice u kombinaciji sa specijalnim komorama za udisanje. Ove komore pomažu da se lijek pravilnije i u punoj dozi unese u pluća. Osobito je važna njihova primjena kod male djece (do 5 god.) jer je kod njih gotovo nemoguće postići pravilni unos lijeka iz pumpice bez ovakvog pomagala.Koje komore (spacere) koristimo?Danas se kod nas primjenjuje nekoliko tipova komora za primjenu pumpica. Prvi tip („Babyhaler“) koristi se za djecu do 5. godine života. Neophodan je kako bi se inhalacijski lijek iz pumpice pravilno primijenio kod male djece. Pod nazivom „Babyhaler“ može se nabaviti u apotekama.Djeci starijoj od pet godina te odraslima dostupno je nekoliko tipova komora od kojih su neke kvalitetnije od drugih. Važno je znati da dobra komora mora biti od plastike te da mora imati jednosmjerni ili dvosmjerni ventil. Ventil omogućuje da lijek ne izlazi iz komore do trenutka bolesnikovog udaha. Na ovaj način doza lijeka se ne gubi i lijek se uzima adekvatno.