Tireotoksična oluja

Tireotoksična oluja, koja je rijetka kod djece, posljedica je neliječene ili nedovoljno liječene hipertireoze, a mogu je izazvati:- infekcija;

- trauma;

- hirurški zahvat;

- embolija;

- acidoza;

- toksemija trudnoće i porod.

Tireotoksična oluju karakterizira nagli početak nekoliko floridnih simptoma hipertireoze. Bolesnici imaju temperaturu, izraženu slabost i mišićno propadanje, ekstremno su nemirni, imaju nagle promjene raspoloženja, zbunjeni su, psihotični ili čak u komi, imaju hepatomegaliju i umjerenu žuticu. Mogu biti u kardiovaskularnom kolapsu i šoku.Tireotoksična oluja je po život opasno hitno stanje koje zahtjeva brzo i specifično liječenje.U liječenju tireotoksične oluje primjenjuju se:- jod;

- propiltiouracil;

- propranolol;

- otopina iv. glukoze;

- liječenje dehidracije i poremećaja elektrolita;

- vlažni pokrivači za hlađenje kod hipertermije;

- digitalis ako je nužan;

- liječenje osnovne bolesti npr. infekcije;

- kortikosteroidi.

Konačno liječenje nakon izlječene krize sastoji se od ablacije štitne žlijezde radiojodom (131I) ili hirurškog zahvata.