Miksedemska koma

Miksedemska koma je po život opasna komplikacija hipotireoze. Za nju je karakteristična dugotrajna hipotireoza, koma i ekstremna hipotermija (temperatura 24 do 32,2°C), arefleksija, konvulzije, retencija CO2 i depresija respiracije.Teška hipotermija može ostati neprepoznata u slučaju ako se ne upotrebljava termometar za mjerenje niske tjelesne temperature.Brza dijagnoza, koja se temelji na kliničkoj procjeni, anamnezi i fizikalnom pregledu je nužna, jer je moguća nagla smrt.Pogodovni faktori su:- izlaganje hladnoći;

- infekcija;

- trauma;

- lijekovi koji izazivaju supresiju CNS-a.Miksedemska koma liječi se velikom početnom dozom T4 ili T3, a zatim dozama održavanja. Kortikosteroidi se također primjenjuju jer se u početku ne može isključiti mogućnost centralne hipotireoze.Bolesnika ne treba zagrijavati prebrzo zbog opasnosti od pojave srčanih aritmija.Potrebno je primjereno i brzo liječiti bolesti koje su dovele do kome, a obzirom da bolesnici s hipotireozom zadržavaju vodu, nadoknada tekućine mora biti vrlo oprezna.Sve lijekove treba primjenjivati vrlo pažljivo jer se svi lijekovi metaboliziraju puno polaganije nego kod zdravih osoba.