Uzročnici gripe

Postoje tri tipa virusa gripe: A, B i C. Virus tipa A, sa svojih nekoliko podtipova, odgovoran je za velike epidemije i pandemije. Virus tipa B izaziva nešto blažu bolest, dok za virus tipa C nema dokaza da je od većeg značaja za oboljevanje ljudi. Kada govorimo o gripi, obično mislimo na bolest koju uzrokuju virusi tipa A. Ti virusi se stalno mijenjaju tijekom vremena kako se šire svijetom.