Čimbenici rizika za neplodnost

Mnogi čimbenici rizika za neplodnost muškaraca i žena su jednaki: Tu spadaju:Dob - Otprilike nakon tridesete godine života plodnost žene se počinje postepeno smanjivati. Uzrok neplodnosti u starijih žena vjerojatno je povećan stupanj kromosomskih abnormalnosti koje sa javljaju u jajnim stanicama zbog starenja ili zdravstveni problemi koji mogu utjecati na plodnost. Muškarci stariji od 40 godina mogu biti manje plodni nego mlađi muškarci.

Pušenje duhana - Ako jedan od partnera puši, šanse da se zatrudni se smanjuju. Pušenje također umanjuje moguće koristi od liječenja neplodnosti. Pobačaji su češći u žena koje puše.

Konzumiranje alkohola - Za žene ne postoji sigurna granica za konzumiranje alkohola kad pokušavaju zanijeti ili tijekom trudnoće. Alkohol povećava rizik od prirođenih mana, a ako se konzumira u većim količinama, može otežati zanošenje. Izgleda da umjereno konzumiranje alkohola ne smanjuje plodnost muškarca.

Pretilost - Nedostatak kretanja i pretilost često mogu biti uzrok neplodnosti. Pretilost može utjecati na broj spermija u muškaraca.

Premala tjelesna težina - U rizičnu skupinu žena spadaju žene s poremećajima prehrane kao što su anoreksija nervoza ili bulimija te žene koje primjenjuju restriktivnu dijetu.

Prevelika fizička aktivnost - Neke su studije pokazale da previše fizičke aktivnosti, više od sedam sati tjedno, može utjecati na ovulaciju. S druge strane, premalo fizičke aktivnosti pridonosi pretilosti koja također može povećati neplodnost.