AUTOR ČLANKA
Dr. Haris Hasanagić
Doktor stomatologijeStomatološka ordinacija dr. HasanagićBiografija

Usvakodnevnom radu stomatologa, pored zdravstvenih problema sa zubima, pacijenti dominantno postavljaju estetske zahtjeve. Sve u cilju promocije ljepote i mladosti. 

Razvojem estetske stomatologije, estetika, moglo bi se reći, ima blagu prednost u odnosu na funkciju iako estetski problem predstavlja ujedno i funkcijski problem. Funkcija je u ravnoteži sa estetikom; ono što dobro izgleda dobro i funkcionira.

U današnje vrijeme, imamo na raspolaganju velike mogućnosti rehabilitacije pacijenta od implantata do bezmetalne keramike. Međutim, da bi uopšte iskoristili potencijale savremene stomatologije, a prije nego se pacijent posveti sebi i svom zdravlju potrebno je da promjeni neke višedecenijske pogrešne navike i obrazce ponašanja zbog kojih je i došao u takvo stanje. Samo na takav način, naravno uz kvalitetan rad može se računati na dugoročnost postignutih rezultata. U protivnom, sve pada u vodu.

Koliko god se razvijala stomatologija još uvjek je svijest o čuvanju zdravlja zuba na niskom nivou. To se mora i treba mijenjati.

Prije nego se pacijent upusti u tzv.smile make over, potrebno je da se dobro analizira stanje usta i zuba, kao i psihičko stanje pacijenta. Kroz razgovor, upoznaćemo se sa pacijentom, saznati njegove želje i očekivanja kao i motiviranost za rad. Pacijent će takođe upoznati stomatologa i procjenti da li mu upravo on  može pomoći.

Opširna medicinska anamneza potrebna je da se vidi stanje i kondicija oganizma kako bi stomatološki tretman protekao bez komromitovanja opšteg zdravlja.

Stomatološka anamneza govori nam o razlozima dolaska kao i prethodnim terapijama koje saznajemo od pacijenta.

Sve to prethodi kliničkom pregledu koji treba biti temeljit. Pacijentu je potrebno dati sve informacije vezane za stanje njegovih usta i zuba i to na razumljiv način. Značajne informacije mogu nam dati rtg snimanja (OPG, 3D CBCT) kao i dijagnostički gipsani modeli vilica. Zahvalno je i uraditi tzv. wax up model, tj. mock up provizorij da bi vidjeli kako će izgledati budući rad. Na taj način pacijent može aktivno sudjelovuje u donošenju odluka vezano za rad što u konačnici vodi zadovoljstvu postignutim rezultatom.

Stomatolog se treba pridržavati etičkih načela liječenja. Objasniti pacijentu njegovo stanje, ishod liječenje, načine i mogućnosti liječenja, posljedice ne liječenja kao i finansijski predračun.

Prije nego izradimo protezu, navlaku, most...potrebno je :

  • sanirati sve karijese, pulpna i periapikalna oboljenja (“vađenje živca”)
  • izvaditi sve zube koji se ne mogu liječiti, zaostale korjenove...
  • ukloniti kamenac i naslage sa zuba – parodontološka priprema
  • ev.ortodontska, oralno hiruška priprema

Protetski rad se može izraditi samo na zdravim - saniranim zubima i sluznici. Sve zavisi u kakvom stanju pacijent dolazi u ordinaciju.  Za to je nekada potrebno vrijeme, jer  nešto što se kvarilo (zapuštalo) godinama ne može se vratiti u zdravo stanje za jedan/dva termina. To značajno povećava cijenu rada, koja nije zanemariv faktor, ali uz kvalitetan rad, i dugoročnost korišćenja može biti dobra investicija kako u zdravstvenom tako i u estetskom smislu.