AUTOR ČLANKA
Prof. dr. Jasmina Alajbegović - Halimić
Specijalista oftalmolog-oftalmopedijatarPrivatna Oftalmološka ordinacija Biografija
 
Djeca mogu biti izložena brojnim problemima sa očima, stoga je veoma bitno prepoznati i uočiti rane znakove i simptome koji upućuju na neke od njih.
Svi periodi u odrastanju i sazrijevanju djeteta od 0-18 godina su podjednako važni, a sa aspekta dječije oftalmologije, posebno bitne podkategorije djece su; novorođena djeca, predškolska djeca, školska djeca i adolescenti.
Novorođena djeca i dojenčad neće nam, sami od sebe, dati puno informacija vezano za vid, ali možemo gotovo odmah po rođenju i u prvim mjesecima života djeteta, uočiti i prepoznati određene znakove koju upućuju na probleme sa očima. Stoga, potrebno je obratiti pažnju na veličinu i izgled oka i očne jabučice, te simetričnost desnog i lijevog oka. Kada je oko i očna jabučica manja, treba posumnjati na postojanje urođene katarakte ili odljubljenja mrežnice kod prematurne retinopatije. Suviše veliko, krupno oko, može upućivati na urođeno povećanje pritiska u oku (glaukom) ili tumora oka.
 
 
Također, ponekad su vidljivi defekti ili kolobomi oka i pojedinih njegovih dijelova u smislu izostanka razvoja tkiva, npr. na gornjem očnom kapku i šarenici oka, ili stražnjem dijelu oka i vidnom živcu. Naročito je bitno u prvim mjesecima života pratiti crveni refelks zjenice oka, što predstavlja dobar znak, jer uočavanje žućkastog-bjeličastog refeksa kroz zjenicu može upućivati na postojanje zloćudnog tumora oka dječije dobi ili retinoblastoma (taj refleks može biti prisutan i kod nekih drugih stanja kao što je dječija katarakta, prematurna retinopatija, upala oka itd).
Zjenice oka kod djece nekada mogu biti nesimetrične, što je uzrokovano poremećajem u razvoju tkiva srednje očne ovojnice ili su posljedica nekog neurološkog ispada, kada je potrebno praćenje od strane neuropedijatra i oftalmologa. Ako primijetimo da dijete u prvim mjesecima života ne prati predmete, lica i svjetlo, možemo posumnjati na bolesti oka ili na bolesti centralnog nervnog sistema.
 
 
Crvenilo oka, kao simptom, može biti posljedica kako banalnih iritacija i infekcija prednjeg dijela oka, tako i znak ozbiljnih upala ili čak povrede oka i postojanja stranih tijela u oku. Također bol u oku, može se javiti u svakom obliku i može biti različito interpretirana zbog nemogućnosti, posebno malog djeteta, da se jasno izrazi, pa svrbež i peckanje opisuje kao bol. Međutim, taj simptom nikad ne treba ni zanemariti, jer se bol može javiti kod povišenog očnog pritiska ili upale vanjske i srednje očne ovojnice.
Često se djeca mogu požaliti i na glavobolju, koja obuhvata širok spektar oboljenja u domenu neuropedijatra i oftalmologa, od bezazlenih stanja oka, do za život opasnih stanja (tumor mozga) i zbog toga ih nikako ne smijemo zanemariti. U današnje vrijeme, djeca se često žale na brzo i često zamaranje očiju pri čitanju ili rada na računaru, praćeno iritacijom, crvenilom očiju itd, što može biti u sklopu tzv. sindroma kompjuterskog vida koji se povezuje sa prekomjernom upotrebom računara i mobitela.
 
 
Ponekad su i psihička stanja kod djece u smislu poremećaj pažnje, hiperaktivnst ili disleksije, također vezani za probleme sa vidom. Preosjetljivost na svjetlo, pojava slabijeg vida u mraku, svjetlucanja pred očima, iskrivljenje slike ili pojava duple slike, sve su to važni znakovi i simptomi na koje je potrebno posebno obratiti pažnju. Ne smijemo zaboraviti da pojava duple slike može biti prvi simptom kod akutnih promjena na mozgu i stoga je treba posebno ozbiljno shvatiti. Kod određenih promjena u ponašanju djeteta ili postojanja psihičkih problema, može postojati i sklonost prema simuliranju slabijeg vida ili jednostavno postojanje potrebe za dodatnom pažnjom, ali i te situacije nikada ne treba površno shvatiti, zanemariti ili postupiti po principu „nije to ništa“. I kod sumnje na objektivnost djeteta, uvijek je potrebno detaljno pogledati i pregledati dijete, pa tek onda konstatovati da zaista nije ništa.