Parkinsonova bolest je složen neurodegenerativni poremećaj koji značajno narušava kvalitetu života pacijenata, a prate ga motorički i ne-motorički simptomi koji napreduju tokom vremena. Liječenje bolesti zahtijeva multidisciplinaran pristup. 

Parkinsonova bolest je hronični, progresivni, neurodegenerativni poremećaj podmuklog nastanka, predominantno karakteriziran motoričkom simptomatologijom kao što su usporenost kretnji (bradikinezija), drhtanje u mirovanju (tremor), ukočenost (rigiditet) i gubitak mehanizama koji kontrolišu održavanje uspravnog položaja (posturalni poremećaj).

Bolesti su pridruženi i drugi ne-motorički simptomi, koji se s motoričkima javljaju u kasnim stadijima kao što su padovi pri promjeni položaja tijela (posturalna diskinezija), motorički blokovi (freezing fenomen – privremena nesposobnost izvršenja nekog voljnog pokreta), smetnje govora i gutanja predstavljaju jedan od najtežih izazova liječnicima pri liječenju ove bolesti.

Neki od ne-motoričkih simptoma (poremećaj spavanja, depresivnost, parestezije, poremećaji osobnosti i demencija) mogu biti prisutni prije i biti dominantniji od motoričkih smetnji. Urinarne smetnje, ortostatska hipotenzija i neuropsihijatrijski poremećaji (demencija, halucinacije i delirij) postaju očite i stvaraju poteškoće nakon nekoliko godina. Demencija je kasna komplikacija koja najčešće pogađa starije bolesnike dugotrajnijeg toka bolesti.

Etiologija i rizični faktori

Prema sadašnjim znanstvenim saznanjima Parkinsonova bolest je multietiološki poremećaj, rezultat genetske predispozicije i interakcije okolišnih faktora

U etiologiji je do sada dokazano 11 gena, a najčešći okolišni faktora koji bi mogli biti povezani s ovim oboljenjem i razmatraju se u brojnim epidemiološkim studijama su spol, dob, prehrambene navike, infekcije, neki otrovi i trauma.

Epidemiološki podatci

Parkinsonova bolest univerzalan je poremećaj, prisutan svuda u svijetu, s grubom stopom incidencije od 4,5 do 19 bolesnika na 100 000 stanovnika godišnje.

Velike razlike u učestalosti vjerojvatno su posljedica različite metodologije u utvrđivanju ovog poremećaja, kao i dobne raspodjele određenog stanovništva. Stope prevalencije također su varijabilne, od najnižih od 18 na 100 000 stanovnika u Šangaju u Kini, do najviših od 328 na 100 000 stanovnika u populaciji Parsi u Bombaju, Indija.

Iako se Parkinsonova bolest obično javlja u kasnim pedesetim i ranim šezdesetim godinama, rjeđi oblici se mogu razviti i prije četrdesete godine, tako da se bolest prema dobi klasificira:

  • juvenilni parkinsonizam – znaci bolesti počinju prije 20. godine,
  • Parkinsonova bolest s ranim početkom – znaci se pojavljuju između 21. i 40. godine,
  • klasični bolesnici – svi bolesnici s početkom bolesti nakon 40. godine života.

I incidencija i prevalencija Parkinsonove bolesti rastu s povećanjem starosti, a što se tiče spolne razdiobe, istraživanja pokazuju da bolest češće pogađa muškarce nego žene, u odnosu 2:1.

Tok i ishod Parkinsonove bolesti

Parkinsonova bolest ima hronični, polako progresivan tok (napreduje polako i uporno), koji je izuzetno varijabilan u odnosu na određenog pacijenta. Na samom početku bolesti motorni deficit ne mora biti značajan, a raste kako bolest napreduje te utiče na kvalitetu svakodnevnog življenja kojemu znatno doprinose diskinezije i motoričke slabosti kao posljedica dugotrajnog liječenja levodopom.

Smetnje kretanja, pogotovo posturalna nestabilnost i zamrznuti pokreti, dovode do čestih padova, s povećanim rizikom od prijeloma. Dizartrija (gubitak sposobnosti normalne artikulacije riječi) i hipofonija (tihi glas) dovode do poteškoća u komunikaciji, a smetnje gutanja povećavaju rizik od aspiracijske pneumonije, odnosno infekcije pluća izazvane udahnutim sadržajem. U kasnijim fazama bolesti, bolesnik obično treba pomoć za većinu aktivnosti svakodnevnog življenja (hranjenje, osobna higijena, podizanje iz sjedećeg položaja i hodanje, i slično).

Smrtnost od ove bolesti veća je u odnosu na opću populaciju. Uzrok povećane smrtnosti pripisuje se komplikacijama osnovne bolesti (nepokretnost, smetnje gutanja, padovi i sl.). Značajno smanjenje zabilježeno je nakon uvođenja levodope u liječenje koji je, ne samo produžio životni vijek, nego i kvalitetu življenja ovih bolesnika.

Postavljanje dijagnoze Parkinsonove bolesti

Dijagnoza Parkinsonove bolesti se postavlja korištenjem kliničkih kriterija, a temelji se na postojanju barem dva od tri glavna simptoma (tremor, rigor i bradikinezija) u kliničkoj slici. Za procjenu stupnja težine bolesti koriste se rezultati dobiveni ocjenskim ljestvicama za Parkinsonovu bolest (Hoen and Yahr Stating PD; Unified Parkinson Disease Rating Scale). Pozitivan odgovor na terapiju levodopom služi za potvrdu dijagnoze bolesti.

Dodatne dijagnostičke metode, poput kompjuterizirane tomografije (CT) mozga ili magnetske rezonancije (MR) mogu pomoći u isključivanju nekih neuroloških ili vaskularnih poremećaja sa sličnim simptomima, ali ne i u dokazivanju bolesti.

Prema nekim istraživanjima provedenim u Kanadi i Velikoj Britaniji, kliničke dijagnoze netočne su u 25% slučajeva.  Danas postoje na raspolaganju novi dijagnostički alati (FDOPA-PET i DAT-SPECT)  koji se koriste kako bi potvrdili kliničku dijagnozu Parkinsonove bolesti dokazom dopaminergičke denervacije u području striatuma. Spomenute metode koriste se još uvijek samo u istraživačke svrhe i nisu dio rutinske dijagnostike Parkinsonove bolesti.

Liječenje Parkinsonove bolesti

Od otkrića da je za Parkinsonovu bolest karakterističan manjak dopamina u striatumu te uvođenja levodope, a kasnije agonista dopamina, nastala je velika prekretnica u racionalnom farmakoterapijskom pristupu u liječenju ove bolesti. S izuzetkom antikolinergika i amantadina, svi drugi naknadno razvijeni lijekovi (inhibitori dopa-dekarboksilaze, inhibitori monoaminooksidaze, inhibitori katehol-O-metiltransferaze) djeluju posredno putem dopaminergičkog sistema.

Razvojem savremenih tehnologija koje omogućuju preciznu vizualizaciju prikaza središnjeg živčanog sistema, hrurško tretiranje u terapiji Parkinsonove bolesti je nedavno postalo važan izbor.

Osim osnovnih lijekova koji se koriste za simptomatsko liječenje specifičnih motoričkih simptoma Parkinsonove bolesti, koriste se i komplementarni lijekovi za liječenje raznolikih ne-motoričkih simptoma (konstipacija, inkontinencija mokraće, seksualna disfunkcija, ortostatska hipotenzija, poremećaji spavanja, psihijatrijski simptomi, kao što su depresija, psihoza, poremećaji u ponašanju, kognitivni poremećaji) koji utičuu značajno na život oboljelih od Parkinsonove bolesti u uznapredovanom stadiju.

Sveobuhvatni pristup bolesti zahtijeva sudjelovanje brojnih drugih medicinskih disciplina i zdravstvenih profesionalaca, uključujući fizioterapeuta, specijalizirane medicinske sestre, radnog terapeuta za poremećaje govora i gutanja, psihologa, psihijatara, urologa i gastroenterologa. Također je važno baviti se i pitanjima koja se odnose na trošak bolesti za pacijenta, porodicu i društvo. Činjenica da ova bolest ima progresivan tok, a oboljeli prolaze kroz različite stadije bolesti s promjenjivim potrebama svakog od njih, zdravstvena zaštita oboljelih iziskuje specifičnu infrastrukturu i uključivanje ljudskih resursa u skladu s tim.

Prevencija Parkinsonove bolesti

Trenutno ne postoje učinkoviti dokazani postupci za prevenciju Parkinsonove bolesti. Iako postoje dokazi o postojanju rizičnih i zaštitnih faktora, njihov utjecaj nije toliki da bi se opravdale specifične mjere kako bi se smanjio rizik ili unaprijedili zaštitni mehanizmi u nastanku ove bolesti.

Stoga se danas jako puno ulaže u istraživanja kako bi se rasvijetlila patogeneza Parkinsonove bolesti, posebice mehanizama uključenih u smrt stanice. Istovremeno, razvoj neuroprotektivnih i neurorestorativnih lijekova, ako i kada postanu dostupni, omogućit će ranom otkrivanju bolesti najveću važnost.

Izvor: NZJZ Splitsko-dalmatinske županije

 

oznake:   Parkinsonova bolest