U organizaciji Međunarodne škole ultrazvuka Ian Donald i Poliklinike Sunce Agram Sarajevo u glavnom gradu BiH večeras je održano predavanje profesora emeritusa dr. Asima Kurjaka koji je govorio o normalnoj i poremećenoj funkciji fetalnog mozga uz pomoć KANET testa.

KANET - Kurjak Antenatal Test je istraživanje profesora Kurjaka kojim se uz pomoć 4D ultrazvuka radi probir na moguća neurološka odstupanja i oboljenja.

Posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući prednostima koje pruža četverodimenzionalni ultrazvuk (4DUZV), nastavljena su istraživanja koja su donijela nove važne spoznaje u fetalnoj neurologiji.

Ukratko su prikazana istraživanja dr. Kurjaka i istraživanja drugih autora vezanih za FP.

U saradnji s neuropedijatrima je osmišljen i konstruiran tzv. KANET - prenatalni probirni neurološki test. Riječ je o sistemu bodovanja svakog pojedinog fetalnog pokreta i znaka koji se analizira s 4DUZV u razdoblju od 20. do 36. sedmice trudnoće.

Analiziraju se izolirana antefleksija glavice, treptanje, promjene izražaja lica (grimase, plaženje jezika), usta (pućenje, zijevanje, gutanje), pokreti rukom i nogom, pokreti šaka i prstiju, tzv. "gestalt" percepcija općih pokreta (istraživačev dojam o općim pokretima) te opseg glave i izgled sutura.

Prema ukupnom broju bodova svaki fetus se svrstava u jednu od skupina koje su označene kao "nedvojbeno abnormalno", "umjereno odstupanje od normalnog" i "normalno".

Rezultati KANET-a uspoređivani su s ATNAT neonatološkim neurološkim testom (test prema Amiel – Tisson), a po potrebi i s testom Općih pokreta prema Prechtlu i Hadders - Algri.

Uočena je statistički značajna razlika u FP-u u normalnim i patološkim trudnoćama. Usporedba KANET testa za promatrano razdoblje od 20. do 36. sedmice pokazala je umjerenu povezanost dobivenih rezultata s ATNAT testom.

Istraživanja FP-a koja se temelje na tehnologiji 4DUZV omogućila su nove spoznaje o FP-u. Ističemo da je KANET originalni i zasad prvi prenatalni neurološki fetalni test. Prvi rezultati su obećavajući, a njegovu vrijednost će pokazati ili odbaciti buduća istraživanja. Zasad ga ne treba precijeniti, ali ni potcijeniti.

Na večerašnjem predavanju najavljeno je održavanje škole u Poliklinici Sunce Agram od 23. do 25. oktobra ove godine, što je, kako su saopćili iz Poliklinike, za njih od neizmjerne važnosti. Školu će voditi Dr. Taib Delić, direktor Poliklinike Sunce Agram.

 

(Izvor: klix.ba)