Rak jajnika često se naziva "tihim ubicom" jer se simptomi ovog oboljenja u pravilu javljaju tek u uznapredovalom stadiju.  

Od svih ginekoloških tumora karcinom jajnika ima najveću stopu smrtnosti, a razlog tome je prvenstveno izostanak ranih simptoma ove bolesti. Osim toga, ovo oboljenje peti je vodeći uzročnik smrti od karcinoma kod žena.

Upravo iz tog razloga pred medicinom, laboratorijskom dijagnostikom i istraživačima konstantan je i veliki izazov razviti nove testove i metode sa uspješnijim rezultatima u dijagnosticiranju rane faze ove bolesti.  

Stručnjaci iz BiH

U razgovoru za portal NajDoktor mr.sci. Lejla Hasanbegović navodi da je određivanje tumorskih markera nezaobilazan dio dijagnostičke obrade, toka liječenja i praćenja oboljelih od različitih vrsta karcinoma ovarija. Ističe da je u dosadašnjoj dijagnotici najčešće za karcinom jajnika korišten biomarker CA125.

No, struka u svijetu je uznapredovala i zbog potrebe za novim pouzdanijim i specifičnijim tumorskim markerom razvijen je marker HE4. Da i domaći stručnjaci u polju laboratorijske dijagnostike idu u korak sa kolegama u svijetu, te bilježe dobre rezultate pokazuje i primjer Hasanbegović, koja sa kolegama još od 2010. godine u njihovom laboratoriju radi tumorski marker HE4, odnosno novi marker za karcinom jajnika.

"Činjenica da CA125 nije zadovoljavajući tumorski marker za karcinom jajnika, te kasno dijagnosticiranje ovog tumora potaklo je istraživače na pronalaženje novog biomarkera za ovaj tumor. Od svih potencijalnih biomarkera za karcinom jajnika tumorski marker HE4 dao je najbolje rezultate za kliničku primjenu", kaže Hasanbegović.

U dosadašnjoj primjeni HE4 pokazao se kao posebno obećavajući marker za ranu detekciju karcinoma jajnika. Novi marker pokazuje svoj potencijal u diferencijaciji žena s tumorom jajnika od onih s benignim (nemalignim) ovarijskim stanjima.

Istraživanje o novom tumorskom markeru

"Jedna od prednosti markera HE4 je da može ispravno prepoznati benigne lezije u odnosu na CA125. No zbog ekstremnih heterogenosti i genetskih abnormalnosti kod karcinoma jajnika postoji potreba korištenja više markera, od čega HE4 i CA125 može biti komponenta. Kombinacija HE4 i CA125 sa izračunavanjem ROMA rizika može odvojiti pacijente sa visokim i niskim rizikom od maligniteta. Kombinacijom ova dva markera omogućena je detekcija onih slučajeva koji ne eksprimiraju CA125", kaže Hasanbegović.

Naime, naša sugovornica je sa kolegicama Selmom Aličelebić i Nedeljkom Šljivo uradila istraživanje o novom tumorskom markeru HE4. Rezultati su objavljeni 2015. godine u stručnom časopisu Acta Informatica Medica.  

Tokom ovog istraživanja, u suradnji sa ginekološkim ordinacijama Dr. Nejra Pašić i Dr. Hadžiomerović, potvrđeno im je da su gotovo sve žene kojima je ponuđeno učešće u istraživanju, pristale da im se dodatno odredi tumorski marker HE4. Hasanbegović naglašava da je sam pristanak na učešće u ovom istraživanju pokazatelj da pripadnice ženske populacije u BiH imaju dovoljno razvijenu svijest o opasnosti od obolijevanja od ove najlatentnije vrste ginekoloških tumora.

"Tokom istraživanja ustanovili smo da je u grupi ispitanica koje su imale potvrđen karcinom jajnika bio značajan broj ispitanica kojima su vrijednosti tumorskog markera CA125 negativne. Kod istih ispitanica su vrijednosti tumorskog markera HE4 bile pozitivne što se i očekivalo. To znači da tumorski marker CA125 nije pouzdan marker za karcinom jajnika i da tumorski marker HE4 daje bolje rezultate", objašnjava Hasanbegović.

Ova buduća doktorantica, inače, prvi kandidat koji će u BiH uskoro odbraniti  rad na temu primjene markera HE4, uvjerena je da uz upornost i suradnju medicinskih disciplina, rano otkrivanje karcinoma jajnika u ciljanim populacijama s visokim rizikom, može postati stvarnost i znatno smanjiti posljedice ove bolesti kod žena.

Inače, u BIH Medicinskom laboratoriju može se odrediti tumorski marker HE4 i CA125 kao i procjena rizika za malignitet karcinoma jajnika - ROMA index. ROMA index je statistički proračun rizika za karcinom jajnika koji uvrštava vrijednosti tumorskih markera CA125 i HE4 i reproduktivni status.

 Popust na ovu analizu od 20% pacijenti mogu ostvariti u periodu 01.03.-01.05.2016.

 Za rano otkrivanje raka jajnika, od koristi mogu biti određivanje vrijednosti tumorskog markera CA125 iz krvi te pregled transvaginalnim ultrazvukom (UZV). Međutim, niti jedan od ovih dijagnostičkih postupaka ne provodi se rutinski; CA125 marker zato jer nije dovoljno osjetljiv i specifičan. To znači da je moguć lažno pozitivni nalaz kod zdravih žena, odnosno lažno negativan nalaz kod žena koje imaju rak. Međutim, kretanje vrijednosti markera CA-125 od iznimne je koristi za praćenje rezultata liječenja i ranu detekciju povrata ili progresije bolesti kod žena koje već imaju potvrđen rak jajnika.

NajDoktor.ba