Doći do spoznaje da ne možete začeti dijete prirodnim putem, može biti jako poražavajuće.

Prema prijavljenim izvještajima IVF tretmana, žena mlađa od 40 godina koja koristi svoje vlastite jajne ćelije pod pretpostavkom da ima dobru rezervu jajnika, također da su suprugovi spermatozoidi zdravi i pokretni i da žena ima dobru receptivnost maternice ”, a ukoliko ujedno prolazi kroz dobar program vantjelesne oplodnje, ima 70% šanse da zatrudni unutar prva tri pokušaja vantjelesne oplodnje.

Smatra se da su pojedinci koji imaju problema sa plodnošću i parovi koji se susreću sa istim problemom,visoko motivirani da ostvare uspješnu trudnoću.

Međutim, nedavna istraživanja pokazala su da zapravo značajan broj pacijenata prekida IVF terapiju prema vlastitom izboru nakon samo jednog ili dva neuspješna tretmana.

Najnovija istraživanja pokazuju da su depresije nastale prije liječenja tj.tretmana bile jako povezane sa kasnijom odlukom pacijenta da napusti liječenje neplodnosti.

Najčešći razlozi za prekid liječenja bili su „Dosta mi je više“ (66%), „Emocionalna istrošenost“ (64%) i „Nisam se više mogla nositi sa liječenjem“ (42%).

Istraživanje o povezanosti psihološkog stresa i stope uspjeha vantjelesne oplodnje ukazuje na to da je stres prije ciklusa i tretmana povezan sa nižim stopama uspješnog ostvarivanja trudnoće.

Doktorov optimizam jedan je od niza faktora koji mogu utjecati na odluku žene o nastavku IVF tretmana. Među ostalim faktorima su doprinosi njenog supruga, porodice i prijatelja ,te njen vlastiti stav prema drugom,odnosno narednom pokušaju. Vrlo je važno da se tokom tretmana vantjelesne oplodnje procjeni nivo anksioznosti i depresije pacijentice i njena sposobnost snalaženja i prevazilaženja krize.

Sigurni smo da kada IVF tim surađuje sa pacijenticom, I uz  pružanje najbolje medicinske njege obezbjedi i psihološku podršku u cilju smanjenja stresa i patnje kod samog pacijenta, to dovodi do većih stopa uspješnosti liječenja kao i nižih stopa odustajanja od postupka.

Tekst napisao:

DR.ALI MESUT

Doktor ginekologije i akusertva strucjnjak za vantjelesnu oplodnju