Svake godine 1. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan starijih osoba. U vremenu u kojem je starenje prepoznato kao jedan od najznačajnijih trendova, neophodno je osigurati veću dobrobit svih osoba, ali i veće napore za smanjenje trajne nejednakosti i poboljšanje uslova života starijih osoba. 

U tom smislu Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNFPA) i nevladina organizacija Partnerstvo za javno zdravlje zajedno rade na izgradnji kapaciteta postojeće mreže Centara za zdravo starenje (CZS) u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz UNFPA.

Otvoreno pet centara

U proteklih pet godina otvoreno je pet ovakvih centara i to u Domaljevcu, Modriči i Sarajevu. Centri imaju važnu ulogu u životima starijh osoba u ovim zajednicama. Početkom ove godine provedeno je istraživanje s ciljem mjerenja učinaka i koristi ovih centara za njihove članove u odnosu na starije osobe u općoj populaciji.

Istraživanje je pokazalo da centre najčešće posjećuju samci, naročito žene koje žive same, što se pozitivno odražava na njihovo zdravlje i dobrobit. Nedostatak ovakvih usluga u lokalnim zajednicama uzrokuje nedovoljnu socijalizaciju starijih osoba, što često rezultira depresijom i pogoršanjem njihovog mentalnog zdravlja.

Ovo istraživanje je također pokazalo korist pristupa zdravog starenja za zdravstveni status starijih osoba koji je mnogo bolji, te oni rjeđe odlaze ljekarima porodične medicine zbog zdravstvenih tegoba. Razlog za to su redovna predavanja o važnim temama za starije osobe kao što su prevencija bolesti, zdrava prehrana, te fizičke aktivnosti koje se organiziraju za članove centara.

Iduće godine strategija

Jedan od koraka u pravcu poboljšanja društvenog položaja starijih je i rad nadležnih ministarstava na razvoju strategija za starenje koje će biti završene u ovo vrijeme naredne godine.

Strategije za starenje će omogućiti svim nadležnim institucijama da se aktivno uključe u pružanje odgovarajućih usluga starijim osobama, kako bi se u godinama koje dolaze poboljšao njihov ekonomski i društveni položaj, kao i njihovo zdravlje.

UNFPA vas poziva da ovaj dan posvetite članovima vaših porodica, rodbini, susjedima i svim drugim starijim osobama kojima je potrebna vaša pažnja, podrška i razumijevanje. Taj mali korak nas ne košta ništa, a za njih može značiti ispunjeniji i bolji život. Na kraju krajeva, svi ćemo u dogledno vrijeme postati kao oni i tražiti bar malo pažnje za sebe. Oni to zaslužuju", istaknula je predstavnica UNFPA u BiH Doina Bologa.

NajDoktor.ba/Foto: Unfpa.ba