URINARNA INKONTINENCIJA Kategorije: Stručni kutak, Saradnici, Prof.dr. Zuvdija Kandić,
  Održavanje kontinenecije, to jest voljnog, kontroliranog zadržavanja stolice i mokraće spadaju u veoma bitne fiziološke funkcije. Omogućava ju kompleksan sklop...
  više  
REUMATOIDNI ARTITIS Kategorije: Stručni kutak, Saradnici, Prim.dr Hariz Zubčević,
  Reumatoidni artritis je hronična, upalna, sistemska, progresivna bolest, koja ako se ne liječi dovodi do definitivnog zglobnog oštećenja i invalidnosti....
  više