AUTOR ČLANKA
DR. MED. DENT. ASJA MUHIĆ
Doktor stomatologijeSTOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. MUHIĆ"Biografija

Autor: Dr. med. dent. Asja Muhić

Iako je još uvijek pandemija koronavirusa stomatološke ordinacije trenutno primaju sve pacijente, ali se pridržavaju posebnih protokola preporučenih od strane Stomatološke komore FBiH i Zavoda za javno zdravstvo.

Kod pacijenata pozitivnih na COVID-19 virus tretiraju se samo hitna i urgentna stanja, a i te intervencije odlažemo za 14 dana ukoliko je to moguće. Nakon 14 dana pacijent nam donosi i negativan test na COVID-19 te pristupamo liječenju.

Ukoliko to ipak nije moguće, stanja u kojem se primaju COVID-19 pozitivni pacijenti su: jaka bol, otok (intraoralni/ekstraoralni) kao posljedica infekcije zuba, jako nekontrolirano krvarenje te traume (povreda kosti, mekih tkiva, avulzije, luksacije...). Pacijenti koji posjećuju stomatološke ordinacije, ne moraju se bojati, jer sigurnost pacijenata u stomatološkim ordinacijama je na najvišem nivou uz sterilne uslove.

Kako izgleda sprovođenje stomatoloških intervencija kod pacijenata pozitivnih na koronavirus ?

U stomatološkim ordinacijama, kao zdravstvenim ustanovama, poštuju se najstroži protokoli sterilizacije i dezinfekcije aparata, prostora, materijala i pribora i za rad, sigurnost pacijenata je na najvišem nivou i kada nije panedmija, te moram da kažem da se generalno stomatologija nije puno promijenila u smislu preventivnih i zaštitnih mjera jer stomatolozi pripadaju profesiji koja je izložena zaraznim bolestima. Aerosol se raspršuje kod najvećeg broja stomatoloških intervencija tako da je zaštita stomatologa uvijek na visokom nivou bila i prije korone.

Liječenje pozitivnog pacijenta na COVID-19 izgleda ovako:

Pacijent se naručuje telefonskim putem, te dentalni asistent uzima sve potrebni podatke i informacije. U ordinaciju pacijent dolazi bez pratnje, mjeri mu se temperatura, provodi se dezinfekcija i ispunjava se posebni upitnik.

Liječenje pozitivnih pacijenata na koronavirus radi se u posebnoj ordinaciji opremljenoj potrebnom stomatološkom opremom. Stomatološki tim koji radi u tim ordinacijama nosi zaštitnu odjeću - posebna odijela, rukavice, masku, naočale i vizir.

Prije samog zahvata pacijent ispira usta nerazrijeđenim antiseptikom na bazi povidon-jodida ili vodonik peroksida te se onda pristupa intervenciji /zahvatu. Ukoliko je moguće primjenjuju se jednokratni instrumenti koristiti se koferdam, te se ograničava upotreba instrumenata koji stvaraju aerosol.

Nakon završenog zahvata, kontaminira uniforma se odlaže u poseban otpad. Kompletno radno mjesto, stomatološka stolica, terapeutsku stolica, radne ormariće, heliolampe i ostale korištene uređaje dezinficiraju se sa dezinficijensima na bazi 70% alkohola. Prostorija se zrači i koristiti se UV lampa za dodatnu dezinfekciju prosotra i površina.

Još je bitno napomenuti, da ako ste bili zaraženi koronavirusom, najbolje je da četkicu za zube, ma koliko ona bila nova, odmah zamijenite novom.