4.februar se obilježava kao Svjetski dan borbe protiv raka Svijet svakodnevno ulaže napore u borbi protiv i raka i nastoji promijeniti statistiku koja danas ...
 
🎗U svijetu svake godine od raka oboli 11, a umre 7 miliona ljudi
🎗S rakom u svijetu živi čak 25 miliona ljudi
🎗U 2018. dijagnosticirano je 17 miliona novih slučajeva oboljelih od raka u svijetu
🎗Predviđa se da će do 2040. taj broj biti 27,5 miliona novih slučajeva
🎗Svake godine u svijetu oboli 300.000 djece
🎗Svake tri minute jedno dijete oboli negdje u svijetu
🎗Svake godine: 35 000 novih slučajeva (od toga 15 000 mlađi od 15 godina starosti, a 20 000 15-24 godina starosti)
🎗80% izliječenih unutar 5 godina kroz multidisciplinarne tretmane (300 000 EU građana su djeca koja su preživjela rak, a 2/3 njih imaju kasne posljedice liječenja)
🎗 najčešće bolesti su najčešće: centralni živčani sustav, limfom i neuroblastomi
🎗6000 mladih godišnje izgubi bitku, 20 njih svaki dan
🎗Rak je prvi uzrok smrtnosti od bolesti kroz jednu godinu u EU
🎗Oko 100 novootrivenih dijagnoza dječijeg kancera godišnje u BiH (60 novodijagnostikovane djece godišnje u FBIH)
🎗U prosjeku 15 novodijagnostikovane djece godišnje sa područja TK (vodeći kanton po broju oboljele djece u BiH)
🎗75% stopa izlječenja u BiH
🎗80% stopa izlječenja malih pacijenata sa leukemijom u BiH
🎗90% stopa izlječenja kod dijagnoze limfoma kod djece u BiH

Borimo se zajedno protiv raka... jer neke pobjede ne možemo dobiti sami! 🎗❤️