AUTOR ČLANKA
Prof.dr. Zuvdija Kandić
Spec. abdominalne hirurgije, subspec. digestivna hirurgijaALEA dr. KANDIĆBiografija
U savremenoj hirurškoj praksi nove, minimalno invazivne metode – THD (transanalna hemoroidalna dearterijalizacija) postaje "zlatni standard" liječenja hemoroida jer uzročno rješavaju hemoroidalno oboljenje sa uspjehom preko 97 posto.

THD (DG HAL; DG HAL-RAR; DG HAL-RAR SA MUKOZEKTOMIJOM) RJEŠAVA HEMOROIDE UZROČNO, TRAJNO I BEZBOLNO

Napretkom tehnike i njenom primjenom u medicini, pronalaskom ultrazvuka našla se nova, do sada jedino uspješna metoda koja uzročno liječi hemoridalnu bolest. Zasniva na doplerskoj identifikaciji i ligaturi (podvezivanju) krvne žile koja stvara hemoroid, a ne grana u hemoroidu, odnosno samo hemoridalnog proširenja (kao do sada). Zona detekcije stolice i vjetrova maksimalno se štedi, ne odstranjuje se, tako da se ne remeti funkcija kontrole stolice i vjetrova, što je ogromna prednost. Ove metode su minimalno invazivne, jer se najmanjom agresijom postižu odlični rezultate liječenja.

Nakon sprovedene edukacije u Beču (2004.godine), u privatnoj zdravstvenoj ustanovi "Alea dr Kandić" u Sarajevu je uvedena, usavršena i dopunjena sopstvenim iskustvom pomenuta nova metoda sa stopostotnim uspjehom.

TDHD (transanalna doplerska hemoroidalna dezarterijalizacija) u liječenju hemoroidalne bolesti

1. DG HAL; 2. DG HAL-RAR; 3. DG HAL- RAR SA MUKOZEKTOMIJOM Metoda se zasniva na doplerskoj identifikaciji i ligaturi krvnog suda koji stvara hemoroid, te rektoanalnoj reparaciji. Metoda uzročno rješava hemoroidalnu bolest sa uspjehom preko 97 %. Doskora ova metoda je bila privilegija razvijenih zemalja i naših imućnijih pacijenata koji su mogli otići izvan BiH. Priprema bolesnika za operativni zahvat pri primjeni minimalno invazivnih procedura je kao za kolonoskopiju uz adekvatan predoperativni protokol za operisanog bolesnika.

Navest ćemo savremeni način liječenja hemoroida u odnosu na stadijum oboljenja.

Liječenje hemoroida I i II stadija oboljenja TDHD (DG HAL)

Doplerom vođena identifikacija i ligatura hemoroidalne arterije, odnosno, transanalna hemoroidalna doplerska dezarterijalizacija (TDHD) rješava hemoroide bez operacije, bez rezanja, bez anestezije po principu ambulantne hirurgije

Liječenje hemoroida treba izvesti u ranom stadijumu oboljenja radi prevencije teških komplikacija koje prate ovo oboljenje. To se postiže novom minimalno invazivnom metodom koja se zasniva na doplerskoj identifikaciji i podvezivanjem krvnih žila koje stvaraju (arteriovenski spoj-šant). Zatvaranjem ulaska arterijskog utoka u a-v šant smanjuje se pritisak u venskom sistemu iza šanta što dovodi do nestanka hemorida. Pritom, etiološki (uzročno) se rježava problem nastanka hemoroida (ligatura krvnog suda koji stvara hemoroid), a ne posljedice (uvećanje hemoroida), što je odlika klasičnih metoda. Pritom, istovremeno se fiksira mobilna sluznica za ostale slojeve zida crijeva što onemogućava njeno dalje spuštanje (descensus) a time i prolaps hemoroida.

Zahavat je potpuno neinvazivan, što znači da nema operacije u klasičnom smislu, nema rezanja. Metoda je beskrvna. Bolničko liječenje nije potrebno. Radi se ambulantno. Nije potrebna anestezija jer se operacija radi u zoni iznad analnog kanala koja je bezbolna. Operacija kratko traje (do pola sata). Odmah nakon operacije pacijent odlazi kući. Već sutradan može nastaviti svoje normalne životne aktivnosti. Bolovanja nema. Operacija izvedena u takvim uslovima je veoma jeftina, a koristi su joj ogromne. Uspjeh operacije je preko 97 posto, što je doskora bio san svakog hirurga i bolesnika. Operaciju, praktički, ne prate nikakve komplikacije.

Ukoliko bi se ova metoda primjenila u adekvatnim indikacijama mogla bi biti najoptimalnija metoda prevencije zbog ranog liječenja hemoroidalne bolesti, što joj je poseban značaj. Mislim da će ovo u budućnosti postati "zlatni standard" u prevenciji i liječenju hemoroidalne bolesti.

Liječenje hemoroida III stadija oboljenja

TDHD (DG HAL-RAR) – Transanalna ligatura hemoroidalne arterije sa ascendentnom fiksacijom prolabiranog hemoroida efikasno rješava hemoroide III stepena bez operacije, bez rezanja, bez anestezije po principu jednodnevne hirurgije

Operativna terapija hemoroida III stadijuma bolesti treba se sprovesti prije komplikacija koje prate hemoroide u IV stadijumu oboljenja. Nažalost, u našoj sredini, operativna terapija se radi iz nužde zbog komplikacija koje daju hemoroidi IV stadijuma kao što su prolaps (propadanje) hemorida, krvarenje, uklještenje, bolovi, gnojenje, posttrombotičke ulceracije, fistulizacije, čak i maligne alteracije (pretvorbe u rak).

Doplerskim anoskopom se izvrši identifikacija hemoroidalnih arterija koje učestvuju u arteriovenskom šantu i iste se ligiraju što rješava uzrok nastanka hemoroida. Nakon toga se izvrši longitudinalno prošivanje produžnim švm prolabiranog hemoroida koji je upao u uzdužni prorez anoskopa. Ligaturom se izvrši njegovo podizanje, peksija i fiksacija za submukozu i na mjestu ranije lokalizacije hemoroida, bez rezanja hemoroidalnog čvora. Plemenita zona detekcije koja se nalazi na spuštenom hemoroidu se ne reže (odstranjuje), nego se sačuva njenim vraćanjem (peksijom) i fiksacijom na ranijem mjestu, što je veoma, veoma značajno, jer je ta zona odgovorna za kontrolu stolice i vjetrova.

Pošto se radi u bezbolnoj zoni, a kako nema uklanjanja (rezanja) tkiva hemoroida, operaciju ne prate bolovi (!). Operacija se može izvesti bez anestezije, ili sa lokalno infiltrativnom anestezijom, osim ako se hemoroid ne nalazi u zoni analnog kanala kada se primjenjuje lokalna epiduralna anestezija. Pritom, anatomija i funkcija čmara ostaje očuvana, a postoperativne neprijatnosti i neugodnosti kod bolesnika su svedene na minimum.

Operacije TDHD ( DG HAL, HAL-RAR) se izvode po tipu jednodnevne hirurgije. Oporavak bolesnika je izuzetno brz. Ako se radi bez anestezije ili sa lokalnom anestezijom bolesnik odmah odlazi kući. Ako se radi u epiduralnoj lumbalnoj ili općoj anesteziji bolesnik sutradan ustaje i odlazi kući (jednodnevna hirurgija). Bolovanje kratko traje (sedam do 14 dana) zbog potrebe izbjegavanja sjedećeg položaja. Metoda je minimalno invazivna. Nema hirurškog uklanjanja hemoroida, čuva se anatomija i funkcija čmara, vraća se i fiksira plemenita zona detekcije na svoje prethodno mjesto.

Pomenuta metoda liječenja hemoroidalnog oboljenja, sve do sada, bila je privilegija imućnih, koji su za tu operaciju odlazili izvan BiH, što je iziskivalo ogromne troškove liječenja (put, hotelski smještaj, dnevnice, ponovne kontrole, hitne odlasci zbog kontrola radi komplikacija, kao krvarenja i slično). Za primjenu pomenute metode potrebna dobra ediukacija, specijalna aparatura. Ova metoda se u zdravstvenoj ustanovi "Alea dr Kandić" rutinski primjenjuje u Sarajevu od 2004. godine sa 100 % uspjehom. Kako hemoroidalnu bolest ova metoda rješava trajno, to THD ili DG HAL-RAR predstavlja metodu izbora u liječenju hemoroidalne bolesti. Ona je u razvijenim zemljama postala zlatni standard i trajno je potisnula klasične hirurške metode liječenja hemoroida.

Navedene dvije metode liječenja hemoroida za prvi, drugi (DG HAL) i treći stadijum (DG HAL-RAR) veoma se jednostavno izvode. S obzirom da nema rezanja hemoroida apsolutno su bezbolne, ne zahtjevaju anesteziju, imaju kratak oporavak, praktički su bez bolovanja, bez potrebe za bolničkim liječenjem sa ogromnim ekonomskim efektom po bolesnika i zajednicu.

Liječenje hemoroida IV stadija oboljenja

THD - DG HAL-RAR sa mukozektomijom, mukopeksijom, rektoanalnom i kutano analnom reparacijom kao veoma složena metoda liječenja hemoroida IV stepena

Liječenje hemoroida IV stadijuma oboljenja zahtjeva visoku stručnost i kreativnost hirurga. Kod IV stadijuma hemoroida često postoji parcijalni ili kompletni cirkumferencijalni mukozalni analni, često i II stadijuma rektalni prolaps, sa ogoljenim i oštećenim prstenastim mišićem čmara, pratećim posttrombotičim ulceracijama, fistulizacijama, te nalazom konsekutivnoh posthemorooidlanog proktitisa kao posebnim problemom. To je ogroman izazov za stručnjaka koji operacijom treba rekonstruisati oštećenu anatomiju i uspostaviti poremećenu funkciju čmara uz poremećeni psihosomatski sklop takvog, dugo napaćenog bolesnika.

Operativni postupak je doplerom vođena ligatura magistralnog krvnog suda - šanta DTHD- DG HAL) koja rješava uzrok nastanka hemoroida uz specijalni hirurški postupk RAR koji smanjuje elongirani (prošireni dio) unutrašnjeg hemoroida (iznad dentate), istovremeno ga fiksira za ostale slojeve crijevne stijenke što sigurno očuva zonu detekcije stolice i vjetrova, odnosno, adekvatnu finkciju čmara. Hemoroidalni prolaps spoljnih hemoroida se hirurški odstrani poštednonom ekscizijom. Stezač čmara (mišić) se prekrije mobiliziranim režnjem perianalne kože što je od posebnog značaja u cilju očuvanja funkcije istoga.

Operacija traje sat i po do 2 sata. Radi se u epiduralnoj ili opštoj anesteziji. Postoperativni bolovi uspješno se kupiraju infuzijama analgetika. Bolničko liječenje traje 1 do 2 dana. Radi se po principu jedno ili dvodnevne hirurgije. Oporavak i bolovanje je u prosjeku oko 3 do 4 sedmice koliko je potrebno za zarastanje rane.

I ova metoda spada u grupu minimalno invazivnih procedura. Uspjeh liječenja je preko 97 posto. Operaciju ne prate poremećaji u voljnoj kontroli stolice i vjetrova jer anatomski i funkcionalni integritet analnog kanala ostaje u cjelosti očuvan. Praktički nema recidiva (ponovnog javljanja). Pacijenti se nakon operacije, s obzirom na prethodne tegobe sa kojima su dugo patili, osjećaju preporođenim. Veoma brzo se vraćaju normalnim životnim i radnim aktivnostima. Benefit koji daje ova metoda u odnosu na klasične je neuporediv. Metoda zahtjeva izuzetno visoku stručnost i iskustvo, te velike napore operatera.

Kada se rješavanje komplikacija hemoroida IV stadijuma bolesti veoma složeno u odnosu na jednostavno rješavanje hemoroida I, II i III stadijuma bolesti, nameće se zaključak da je nedopustivo čekati, odnosno liječiti hemoride "mastima i čepićima" pod izgovorom da "svako ima hemoroide" koje sigurno vodi bolest u stadijum komplikacija.

S toga rano liječenje kako je naprijed navedeno rješava sve navdene implikacije ovog oboljenja. U nas, očito, da važi krilatica "što ne može prosto, kada može složeno". 

Kako se u našoj patologiji najveći broj bolesnika hirurški liječi u IV stadijumu, dovoljno ilustrativno govori o stanju sveukupne edukacije na svim nivoima.

Prema navedenom prevenciju i liječenje hemoroidalne bolesti treba sprovesti u ranom stadijumu oboljenja (I i II stadijumu) metodom DG HAL. Za treći stadijum indiciran je DG HAL – RAR, koji je kao minimalno invazivan skoro 100% uspješan, bez rezanja, bezbolan, bez potrebe za anestezijom, bez bolovanja sa ogromnim ekonomskim benefitom za oacijenta i zajednicu.

Ako još uvijek niste pročitajte

Zašto hemoroide ne treba liječiti injekcijama, gumicama i spaljivanjem

Šta su hemoroidi, kako nastaju i znaci oboljenja

Liječenje hemoroida IV stadijuma bolesti, takozvanog stadijuma komplikacija zahtjeva visokosofosticirane hirurške postupke, veliku strčnost, posebnu opremu. Nadamo se da će edukacija pacijenata i medicinske struke onemogućiti razvoj hemoroidalane bolesti u IV stadijum (stadijum komplikacija) koji zahtjeva posebne kadrovske postencijale i ogromne napore bolesnika, njegove porodice i zajednice.