AUTOR ČLANKA
Prof.dr. Zuvdija Kandić
Spec. abdominalne hirurgije, subspec. digestivna hirurgijaALEA dr. KANDIĆBiografija
 
Liječenje svake bolesti, pa i hemoroidalne, zahtjeva ranu dijagnozu i terapiju, koja je visoko uspješna ako je sprovedena u ranom stadijumu oboljenja. Da bi se to postiglo potrebna je edukacija bolesnika i naročito stručnog osoblja.

Zbog postojećeg mišljenja da se radi o "stidnoj regiji" bolesnici zadugo pate i prikrivaju hemoroidalne tegobe, a ordinirajući ljekari izbjegavaju digitorektalni pregled prepisujući "masti i čepiće" što kumuje progresiji ove bolesti u stadij komplikacija.

Ako još uvijek niste pročitajte: Šta su hemoroidi, kako nastaju i znaci oboljenja

Na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite dio ljekara, i ako obavi pregled, prepiše "masti i čepiće", čak i savjetujući bolesniku da se hemoroidi ne operišu, jer "svako ima hemoroide". Takav stav vodi napredovanju bolesti u stadijum komplikacija koji iziskuje visoku stručnost ljekara, velike izdatke društva, porodice, dugotrajna bolovanja i invaliditet. 

Da li ljekovi liječe hemoroide    

Ljekovi koji se primjenjuju u obliku "masti i čepića" imaju samo simptomatski efekat. Oni umanjuju bolove i podmazuju zonu hemoroida da stolica lakše klizi, smanjuju otok. Na proširene vene hemoroida nemaju nikakvog efekta. Preporuča se ishrana bez začina, alkohola, regulacija stolice, izubjegavanje dugotrajnog sjedenja i napornih poslova.  

Hirurško liječenje hemoroida: Koju hiruršku metodu odabrati

Liječenje hemoroida mora biti uzročno. Kako je uzrok bolesti arteriovenski šant (a-v šant), isti se mora zatvoriti. Na tom principu se zasniva savremeno liječenje hemoroidalne bolesti. Klasične operativne metode, koje su se do sada primjenjivale, rješavale su komplikacije (prolaps uvećanih hemoroida) bez ataka na a-v šant, odnosno na krvne sudove koji stvaraju hemoroide. Zbog loših rezultata liječenja većina pacijenata je izbjegavala dosadašnje hirurško liječenje hemoroida, svjesno podnoseći sve patnje koje oni daju. Klasične metode zahtjevaju anesteziju, dugotrajno bolničko i postoperativno liječenje, prati ih visok procenat recidiva i invaliditet. One nose rizik trajnih oštećenja sfinkternog mišića (stezača čmara) kojim kontrolišemo stolicu i vjetrove (kontinencija).

Navet ćemo  neke metode liječenja hemoroida koje su prije dvadesetak godina bile hit, a danas, imaju samo historijski značaj. To su skleroterapija, gumi-ligatura, termoterapija. One ne rješavaju uzrok nastanka hemoroida, nego samo posljedice smanjujući prolabirani hemoroid. 

Zašto ne liječiti hemoroide injekcijama (skelroterapija), gumicama, spaljivanjem

Šta je skeleroterapija, odnosno kako se hemoroidi "liječe injekcijama" 

Injekciono sklerozantno sredstvo ubrizgavalo se u okolinu hemoroida, nakon čega dolazi do njegove upale, sa nastankom fibroze i smanjenjem proširenog hemoroida. Stvorena fibroza fiksira mobilnu sluznicu hemoroidalne zone. Metodu prate brojne komplikacije. Rane komplikacije su tromboze, nekontrolisane nekroze, apscediranja (gnojenja) na mjestu date injekcije, karavenja, bolovi, temperatura, malaksalost, dugotrajno liječenje (mjesecima). Kasnije komplikacije su fibroze sa sužavanjem analnog kanala, pektenoze, smetnje u regulaciji vjetrova i stolice, paraanalne fistule, rektovaginalne ili rektovezikalne fistule.

Bolovi sa nalagodnošću su dugotrajni. Liječenje, takođe, dugo traje jer se u jednom aktu mogu sklerozirati do tri hemoroidalna uvećanja. Najveći problem ponovna javljanja hemoroida u visokom procentu. Zbog navedenih komplikacija se ova metoda više ne primjenjuje.

Liječenje hemoroida gumicama ima isti efekat kao injekciono liječenje. Izvodi se tako što se na prošireni hemoroid "nabaci" ligaturna gumica. Nakon određenog vremena, dolazi do njegove nekroze i odbacivanja. U jednom aktu se mogu aplicirati do tri gumice. Liječenje je zbog toga bilo dugotrajno, jer se podvezivanje vrši u ponavljanim seansama u razmaku od četiri od šest sedmica. Pratile su ga brojne komplikacije,  sa bolovima, velikim nekrozama, ulceracijama i razaranjima, krvarenjima, te ponovnim javljanjanju bolesti u 37- 53 posto slučajeva u toku dvije godine, a nakon četiri godine u preko 90 posto liječenih. Podvezivanjem prolabiranog, ispalog hemoroida, što je suština ove metode, ne rješava se uzrok bolesti (arteriovenski šant), nego samo posljedice (prolabirani hemoroid). Pritom krvni sudovi koji stvaraju hemoroid ostaju intaktni i oni veoma brzo dovode do ponovnog nastanka hemoroida.

Pomenute metode često se komplikuju dugotrajnim liječenjem, strikturama, recidivima bolesti, smetnjama u kotroli stolice i vjetrova zbog razaranja struktura analnog prstena, zbog čega se više i ne primjenjuju. Elektro i kriohirurški postupci zbog ogromnih razaranja prstenastog mišića čmara i okolnih struktura, takođe se više ne primjenjuju.

Lasersko liječenje hemoroida u rukama iskusnog hirurga daju dobre rezultate liječenja samo u ranom stadiju oboljenja. Nisu indicirane za uznapredovale stadije hemoroida zbog toga što laser može dovesti do nekontroliranih razaranja kako hemoroida tako i mišićnih i nervnih struktura sa sledstveno brojnim komplikacijama koje se odražavaju na kontinenciju. Mi laser primjenjujemo kao dopunsku metodu Doplerskom liječenju (DG HAL-RAR) tako što nakon primjene RAR-a laserom prekinemo komunikaciju između ligiranih krvnih sudova što dodatno onemogućava recidive (ponovna javljanja). 

Dosadašnje–klasične operativne metode liječenja hemoroida

Klasični operativni postupci ne rješavaju uzrok nego komplikacije hemoridalne bolesti. Prati ih visok procenat recidiva i smetnji u regulaciji stolice i vjetrova. Zasnivaju se na hirurškom odstranjenju prolabiranog hemoroida (rezanju) kojeg prekriva sluznica sa plemenitom "zonom detekcije" odgovornom za kontinenciju. Krvni sud koji stvara hemoroide, ostaje netaknut, odnosno nisko ligiran, što vodi visokom procentu ponovnog javljanja hemoroida. Zahtjevaju anesteziju jer su izrazito bolne. Praćene su dugotrajnim bolničkim liječenjem, dugotrajnim oporavkom, nezadovoljstvom pacijenata i ljekara. Opterećene su brojnim ranim i kasnim komplikacijama kao što su krvarenja, nesnosni postoperativni bolovi, infekcije, fistulizacije, tromboze, ulceracije, kasnije fibroze i pektenoze sa trajnim oštećenjem prstenastog mišića čmara što može dovesti do nemogućnosti dovoljne kontrole vjetrova i stolice... 

U ponedjeljak, 14. novembra, saznajte sve o savremenim minimalno invazivnim metodama u liječenju hemoroidalne bolesti.