U 2015. godini u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH izvršeno je ukupno 647 neurokirurških operativnih zahvata, od čega u UKC Sarajevo 326 operativnih zahvata, u UKC-u Tuzla 159, u SKB Mostar 84 operativna zahvata, u KB Zenica 78, a u KB "Dr. Safet Mujić"  Mostar i u KB Bihać nisu pružane ove usluge iako su iste bile ugovorene u 2015.

Od ukupnog broja izvršenih operativnih zahvata, najveći broj od 292 operativna zahvata, ili 45,13 posto, odnosi se na novotvorine mozga i moždanog stabla, a potom slijede novotvorine i degenerativna oboljenja kralježnice - od 112 operativnih zahvata ili 17,31 posto, neurokirurške aneurizme - 93 operativna zahvata ili 14,37 posto, a na sve ostale operativne zahvate odnosi se 150 ili 23,18 posto, navodi se u izvještaju o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu.

Operirani po kantonima

U UKC Sarajevo zabilježeno je povećanje ugovorenog obima i vrijednosti usluga, dok se u ostalim zdravstvenim ustanovama bilježi smanjenje izvršenog obima u odnosu na ugovoreni,  piše Večernji list BiH.  

Za neurokirurške operativne zahvate u 2015. godini, ukupni rashodi iznosili su 2,894.586 KM i manji su za 11 posto od planiranih za 2015., a u visini su ostvarenih u 2014.

Od ukupnih rashoda, na troškove izvršenih usluga operativnih zahvata u zdravstvenim ustanovama u FBiH odnose se 2,887.902 KM, a na ime refundacija troškova za usluge izvršene su isplate u iznosu od 6684 KM.

Posmatrano po kantonima, najviše operacija bilo je kod pacijenata iz Kantona Sarajevo,  181, potom ZDK 140, slijedi TK sa 134, četvrti je SBK sa 54 operacije, potom HNK 53, USK 40, iz ZHK je operirano 19 pacijenata, HBK 17, BPK 8 i najmanje u Posavskom - jedna osoba.

Nepoznati uzroci

Tumori na mozgu pojavljuju se u pet do 15 slučajeva na 100.000 ljudi. Osnovna podjela je na primarne i sekundarne. Primarni tumori su oni nastali od samog tkiva mozga i njemu pridruženih struktura unutar koštanog okvira - lubanje (krvne žile, moždane ovojnice, moždani živci i njihove ovojnice). Dijele se na benigne (dobroćudne) i maligne (zloćudne). Sekundarni tumori mozga su metastaze (20% svih moždanih tumora), gdje maligne stanice stižu u lubanjsku šupljinu ili mozak preko krvi. U mozak najčešće metastaziraju karcinomi bronha, dojke, štitnjače, bubrega i maligni melanomi. Uzroci nastanka tumora mozga najčešće su nepoznati, ipak spominju se dokazi i podaci o genetskoj, nasljednoj predispoziciji za određenu vrstu moždanih tumora, zatim o povezanosti kemijskih i virusnih uzročnika te traume, zračenja, kemoterapije i imunosupresivna terapija s nastankom pojedinih vrsta moždanih tumora.

NajDoktor.ba/večernji.ba