Genskim testiranjem raka otkrivaju se mutacije u nasljednom materijalu (DNK) tumora.
Najprecizniji način testiranja genskog "otiska" tumora je uz pomoć tzv. sveobuhvatnog genskog profiliranja tumora (engl. comprehensive genomic profiling tj. CGP), metode kojom se analizira kompletan tumorski nasljedni materijal kako bi se otkrile mutacije koje utiču na rast i razvoj tog specifičnog tumora. Ove informacije onda mogu poslužiti ljekarima da odaberu najefikasniju moguću terapiju za svakog pojedinačnog pacijenta sa malignim oboljenjem.
 

Foundation Medicine detaljno ispituje genom tumora

Foundation Medicine testovi su vodeći svjetski testovi za gensko profiliranje tumora, koji mogu pomoći ljekarima da preciziraju dijagnozu i prognozu pojedinog pacijenta, te da pronađu efikasnu terapiju koja bi osigurala bolji ishod kao i bolji kvalitet života za pacijenta.

Foundation Medicine sveobuhvatno gensko profiliranje tumora:

✓ Identificira klinički značajne promjene u genima

✓ Pruža informacije koje ljekari mogu upotrijebiti u kliničkoj praksi za donošenje odluka o liječenju pacijenata na osnovu genskog profila njihove bolesti

✓ Omogućuje personalizirani plan liječenja onkoloških i hematoloških pacijenata

Sljedeći korak u evoluciji testiranja raka: sveobuhvatno gensko testiranje tumora iz krvi

Sa sve boljim razumijevanjem uzroka raka, evoluirale su i dostupne opcije za sveobuhvatno gensko testiranje tumora. Danas je ovako testiranje moguće napraviti ne samo iz uzorka tumora (koji se dobije biopsijom ili nakon operativnog zahvata), već i iz venske krvi pacijenta s obzirom da većina tumorskih ćelija otpušta DNK u krv. Iako analiza iz uzorka tumora i dalje predstavlja standard, ove dvije opcije su komplementarne i pružaju ljekarima dodatnu mogućnost za sveobuhvatno gensko testiranje tumora u skladu sa dijagnozom, ali i sa stanjem i ličnim okolnostima pacijenta.

Analiza iz krvi može biti od koristi ukoliko je teško dobiti uzorak tumora biopsijom, ukoliko se tumora nalazi na teško dostupnom mjestu ili je nemoguće biopsijom dobiti dovoljnu količinu tumora. Na primjer, kod oko 20% pacijenata sa ne-mikrocelularnim rakom pluća nije moguće dobiti dovoljnu količinu tkiva za sveobuhvatno gensko testiranje uzorka.

Takođe, sveobuhvatno gensko testiranje tumora iz krvi je jednostavnije i manje invazivno za pacijenta, s obzirom da zahtijeva obično vađenje krvi iz vene. Test je jednostavan i omogućava brže testiranje i rezultate čime se smanjuje stres kojeg pacijent osjeća dok čeka na biopsiju, kao i bol i nelagoda koji su povezani sa samom procedurom biopsije tumora. Jednostavnost testa takođe znači da ljekari rezultate testiranja dobiju brže, što je od velikog značaja za pacijente sa uznapredovalim oblicima raka. I samo praćenje liječenja je pojednostavljeno s obzirom da se ovim testom mogu izbjeći ponovljene biopsije tumora, čime se smanjuje i opterećenje zdravstvenih ustanova.

Sveobuhvatno gensko profiliranje tumora Foundation Medicine testovima dostupno je i u Bosni i Hercegovini. Više informacija o ovim testovima možete naći na foundationmedicine.ba.

M-BA-00000156

Promo članak