AUTOR ČLANKA
Dr.sci. Elvir Imerov
Spec. kiropraktikePoliliklinika "Dr Nabil"Biografija
Naziv skolioza potiče od grčke riječi skolios, što znači iskrivljenost. Skolioza je krivljenje kičme u jednu stranu i može se razviti u obliku jedne krive (C-oblika) ili dvostruke krive (S-obliku). Skoliozom je najčešće pogođeno područje sredinom kičme, te donji dio kičme. Dvostruka kriva (S-oblika) obično uključuje oba ova područja.

Ovakvo stanje najčešće se javlja kod mladih u dobi između 10. i 15. godine. Žene, također, imaju veći rizik od razvijanja bolesti nego muškarci.

Kiropraktičar će primijetiti prve promjene na kičmi čai iako su vrlo blage, a ako napreduju mogu predstavljati veliku prijetnju po zdravlje. Ključno je brinuti se o svojoj kičmi prije nego što se razvije skolioza. 

Napredovanje skolioze može uzrokovati hroničnu bol u leđima, kompresiju pluća i srčanog tkiva, kao i mnoštvo različitih poremećaja nervnog sistema.  

Vrste idiopatske skolioze se kategorišu po dobi u kojoj je otkrivena kriva te prema vrsti i lokaciji krive.

Starosne grupe su:

Od rođenja do 3. godine - Infantilna skolioza

U dobi od 3. do 9. godine - Juvenile skolioza 

U dobi od  10. do 18. godine - Adolescentna skolioza 

Posljednja kategorija skolioze, adolescentna skolioza, javlja se kod djece starosne dobi od 10. do 18. godine, i odnosi se na oko 80 posto svih slučajeva idiopatske skolioze. Obično se javlja u ovoj dobi zbog brzog/naglog rasta, zbog čega otkrivanje krivulje u ovoj fazi treba pažljivo pratiti kao i njeno napredovanje tokom razvoja djece.

Šta uzrokuje skoliozu

Uzrok nastanka skolioze kičme u većini slučajeva je nepoznat. Upravo se najčešći oblik ovog poremećaja i zove adolescentna idiopatska skolioza (nepoznatog uzroka).

Kod nekih osoba, pojava skolioze zavisi od strukturne abnormalnosti, kao i pogrešno formiranih pršljenova ili disk poremećaja. Kod drugih slučajeva, skolioza može biti uzrokovana neravnotežom u kičmenoj muskulaturi, usljed poremećaja nervnog sistema ili u slučaju da je jedna noga kraća.

Skolioza se obično klasifikuje kao blaga, umjerena ili teška. Ako je kičma savijena manje od 20 stepeni od vertikale tada se smatra blagom. Umjerena skolioza se mjeri između 20 i 55 stepeni i ozbiljan/težak slučaj smatra se lateralno savijanje kičme veće od 70 stepeni.

Može li kičmeni stub/skolioza da se ispravi

U slučaju blage skolioze, kod pacijenta se obično prati samo napredovanje stanja. Većina osoba sa blagim krivinama ne doživljava napade bolova u leđima više od normalne populacije. Međutim, ako kriva pokazuje znakove brzog napredovanja ili povećanja iznad 30 stepeni, preporučuje se tretman.

U svakog pacijenta sa skoliozom formiraju se spinalne subluksacije, uzrokujući iritaciju, upalu, otok, koje /što doprinosi poremaćaju nervnog sistema stvarajući osjećaj boli. 

Srećom, kiropraktičari su posebno obučeni da lociraju i uklone spinalne subluksacije. Ako sumnjate na skoliozu prvi korak koji treba učiniti je posjetiti doktora kiropraktike.

Ako je kriva veća od 70 stepeni, hirurške prevencije su obično jedini preostali izbor za sprječavanje uticaja na srce i plućne funkcije.

Kod ozbiljnog razvoja skolioze, roditeljima se savjetuju da pomno prate da li se kičma djeteta počinje savijati.

To uključuje neravne kukove ili ramena, ili naginjanje tijela na jednu stranu. Ako se tretira na vrijeme, skolioza se može svesti na minimum.

Budite sigurni da redovno pratite vaše dijete kao biste spriječili učestalost abnormane spinale krive.