AUTOR ČLANKA
Dr.sci. Elvir Imerov
Spec. kiropraktikePoliliklinika "Dr Nabil"Biografija
U fokusu kiropraktike je održavanje zdravlja kičme, pršljenova i nervnog sistema. Kiropraktika liječi prirodnim putem bez primjene lijekova ili operativnog zahvata. Kiropraktički tretman podrazumijeva umijeće prilagođavanja asimetričnih zglobova tijela, posebno kralježnice, što smanjuje stres i napetost živaca i stoga pospješuje zdravstveno stanje cijelog tijela.

Sama činjenica da se radi o kičmi, kroz koju prolazi kičmena moždina, koja ujedno sa mozgom čini centralni nervni sistem, zahtijeva ogromno poznavanje medicinskih nauka, a naročito dijagnostike. 

Nervni sistem je komunikacijski kanal za sve sisteme u organizmu, uključujući i reproduktivni sistem, a pravilno držanje kičme pomaže cijelom tijelu da radi efikasnije.

Da li je kiropraktika tokom trudnoće bezbjedna

Kiropraktika je potpuno bezbjedna za trudnice i nisu poznate kontraindikacije za kiropraktičke tretmane tokom trudnoće. Naime, svaki doktor kiropraktike obučen je za rad s trudnicama, a pojedini kiropraktičari nerijetko u fokusu rada i kiropraktičkih tretmana kod trudnica imaju prenatalnu i postnatalnu njegu za što su, također, dodatno obučeni. 

Studije pokazuju da žene koje su za vrijeme trudnoće prošle tretmane kiropraktike imaju kraće trudove i manju potrebu za medicinskim intervencijama pri porodu.
 
Kiropraktičari, koji su obučeni za rad s trudnicama, prilikom tretmana koriste stolove/opremu prilagođenu tijelu trudnice, na kojima se primjenjuju tehnike koje izbjegavaju nepotreban pritisak na stomak. Također, obučen kiropraktičar ima poseban program vježbi i istezanja potpuno bezbjednih za tretman tokom trudnoće. 

Zašto kiropraktika za vrijeme trudnoće

Tokom trudnoće postoji nekoliko fizioloških i endokrinoloških promjena, koje se dešavaju u pripremi za stvaranje okruženja za bebu u razvoju.

Sljedeće promjene mogu dovesti do asimetričnosti kičme ili zglobova:

• Karlične promjene
• Isturenje abdomena i povećana lordoza lumbarne kičme
• Posturalne prilagodbe
 
Kada je karlica asimetrična, tada može doći do smanjivanja prostora na raspolaganju bebi u razvoju. Ovo ograničenje se zove intrauterino ograničenje. Također, asimetričnost karlice može otežati bebi da se okrene u što bolji položaj za porođaj. Sve navadeno, također, može utjecati na sposobnost buduće majke da ima prirodan, neinvazivni porod.
 

Koje su prednosti kiropraktike tokom trudnoće

 Potencijalne koristi od kiropraktičke njege/tretmana tokom trudnoće uključuju:

• Održavanje zdravije trudnoće
• Kontrola simptoma mučnine
• Smanjenje vremena trudova i porođaja
• Ublažavanje bola u leđima, vratu i u zglobovima
• Sprečavanje potencijalnog carskog reza
 
Larry Webster, doktor kiropraktike, osnivač Internacionalne kiropraktičke pedijatrijske asocijacije (ICPA), razvio je specifičanu kiropraktičku tehniku/analizu koja omogućava kiropraktičaru da uspostavi ravnotežu u karlici trudnice i smanji nepotreban stres u materici.
 
Ovo uravnoteženo stanje u karlici klinički je dokazano, i ono omogućava optimalno fetalno pozicioniranje. Tehnika je poznat kao Webster tehnika.
 
Trenutno, Internacionalna kiropraktička pedijatrijska asocijacija preporučuje budućim majkama kiropraktički  tretman tokom trudnoće kako bi se uspostavila ravnoteža karlice i optimizirao prostor za razvoj bebe tokom trudnoće. Uz uravnoteženu/balansiranu karlicu, beba ima veću šanse da se smjesti u pravilan položaj za lakši porod. 
 
Optimalno pozicioniranje bebe u trenutku porođaja eliminira potencijalne mogućnosti za distociju (težak porod) i, prema tome, omogućava lakši i sigurniji porod i za bebu i za majku.
 
Mnoge trudnice na putu za porodilište danas prvo potraže pomoć svog kiropraktičara i njegu/tretmane tokom trudnoće, a sve više zdravstvenih radnika traži obučene doktore kiropraktike u svojim zajednicama kako bi uputili trudnice u brojne prednosti kiropraktičkih tretmana.