Imunološki sistem ima ulogu u očuvanju našeg zdravlja. Najveći dio odbrambenih ćelija nalazi se u našem stomaku i to oko 70%.
Pored ćelija našeg organizma, imunitet čini "armija" bakterija i gljivica koji zajedno rade kao čuvari zdravlja. Crijevnu floru čini oko 100 milijardi bakterija. Do sada je otkriveno preko 4.000 različitih tipova i vrsta. Čak 85% predstavljaju "dobre" bakterije i njihova ukupna masa u crijevima odraslog čovjeka premašuje 2 kilograma.

Svaka osoba ima različitu crijevnu mikrofloru koja je jedinstvena, kao i otisak našeg prsta. Sastav bakterijske flore zavisi od naših životnih navika koje dovode do narušavanja ravnoteže, a to stanje nazivamo crijevnom disbiozom. Među najčešće uzročnike neravnoteže u crijevima spada i akutna dijareja.

Akutnu dijareju ćete prepoznati kod djeteta kao smanjenje konzistencije stolice (kašasta ili vodenasta) i/ili povećanje broja stolica u toku dana, sa ili bez povraćanja i povišene temperature. U prvim mjesecima života prati se promjena konzistencije stolice, jer nema jasnog kriterijuma koji broj stolica predstavlja dijareju. Taj broj i kod zdravog djeteta može prilično da varira. Kasnije se prati da li dijete ima više od 3 stolice izmijenjene konzistencije dnevno. Akutna dijareja obično traje do 7 dana i ne više od 14 dana.
 
 
Procjenjuje se da svako dijete u Evropi, mlađe od 3 godine, u toku jedne godine ima u prosjeku do dvije epizode akutne dijareje. Akutna dijareja je i jedan od glavih uzroka hospitalizacije u ovom uzrastu.

Kako razlikovati bakterijske od virusnih dijareja?

Virusi su glavni i najčešći prouzrokovači akutne infektivne dijareje kod djece, čak 75%. Bakterijske dijareje čine 20%, a svega do 5% uzročnici su paraziti i protozoe.

U bakterijskoj dijareji su češći visoka temperatura (preko 38 stepeni), pojava krvi i sluzi u stolici, napadi (konvulzije) koji se javljaju u toku povišene temperature kod djece u prvoj godini života.

Virusne crijevne infekcije su češće praćene povraćanjem, infekcijama disajnih puteva, vodenastim stolicama, sa ili bez povišene temperature. U fizikalnom nalazu pacijenata s dijarejom, najvažnija je procjena stepena dehidracije, naročito kod djece u prvoj godini života zbog donošenja odluke o načinu nadoknade tečnosti.  

 Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje cink kao sastavni dio liječenja akutne dijareje kod djece.

Kako teče liječenje?

Pored nadoknade tečnosti i elektrolita i antimikrobne terapije, u tretmanu dijareje danas se koriste i probiotici. Karakteristike dobrog probiotika su da je siguran za upotrebu u svim uzrastima, otporan na želudačnu kiselinu, uspostavlja u kratkom intervalu stabilnu koncentraciju u crijevima, brzo se eliminiše iz crijeva po prestanku davanja, otporan je na davanje antibiotika, stabilan je na spoljnim temperaturama.

Pored probiotika, u današnje vrijeme se koristi cink koji ima ulogu u bržem obnavljanju crijevne sluzokože i boljem funkcionisanju lokalnog imunog sistema. Zahvaljujući probioticima uspostavlja se ponovna ravnoteža u crijevima. Probiotske kulture mogu da budu i bakterije i gljivice.