AUTOR ČLANKA
Prim.dr. Hariz Zubčević
Fizijatar, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, subspec. reumatologijaOrdinacija ZubčevićBiografija

Gotovo da nema čovjeka kojeg, prije ili kasnije, bar jedanput ne zaboli u krstima. Čak polovina radnog stanovništva traži liječničku pomoć zbog bolova u krstima ili išijasa.

Bolest pogađa oba spola, ali muškarci obolijevaju češće. Najveće teškoće mogu se očekivati izmedu 30. i 50. godina, premda ih mogu imati čak i djeca u razdoblju adolescencije. Bolest se često ponavlja. Zato su pacijenti zbunjeni i neprestano očekuju da će ih opet "uhvatiti bol". Postoje brojni uzroci bolova u krstima i išijasa, a najčešći su (u oko 90% siučajeva) degenerativne promjene diska i njihove posljedice. Dominantno mjesto u stvaranju boli ima degeneracija diska u visini L4-L5 i L5-S1.

Već u mlađoj životnoj dobi intervertebralni disk postaje avaskularan zbog čega sadrži manje vode i postaje niži. I fibrozni prsten, koji je građen od snopova vezivnog tkiva, postaje manje otporan na mehaničke stresove. U određenim okolnostima nukleus pulposus (središnji dio intervertebralnog diska), koji je pretežno građen od tekućine, pomiče se sa svog ležišta, obično straga centralno, lijevo ili desno, ili u trup pršljena. Pomakom disk može vršiti pritisak na kičmenu moždinu ili još češće na spinalni korijen u intervertebralnom otvoru.

Zbog iritacije spinalnih korijenova nastaje bol, povišen tonus paravertebralnih mišića (mišići uz kičmeni stub) i ograničena pokretljivost lumbalnog dijela kičme u svim pravcima. Bol se pojačava pri napinjanju, kašljanju, kihanju. Lokalizirana je u donjem dijelu kičme ili se kroz glutealnu regiju širi prema stražnjoj i spoljnoj strani nadkoljenice, sve do stopala i prstiju. Često su izražene parestezije ispadi površinskog osjeta u pojedinim segmentima kožne inervacije. U najtežim slučajevima nastaju motorni ispadi koji se sastoje u oslabljenosti ili gubitku refleksa na donjim udovima i trofičkim prornjenama mišića glutealne regije, potkoljenice i stopaia. Tada može da, bude i otežan hod na prstima ili peti zahvaćene noge.

Ne postoji jedinstvena šema za liječenje bolova u krstima i išijsasa. Mali je broj bolesti kod kojih se primjenjuju tako različiti oblici liječenja. Svaki pacijent, bez obzira na uzrok, mora mirovati, barem u akutnoj fazi bolesti. Potrebno je potpuno rasterećenje u položaju koji pacijentu najviše odgovara. Za većinu pacijenata prikladan je tzv. Williamsov položaj, to jest ležanje na leđima savijenih koljena i kukova. Preporučuje se uzimanje analgetika za smanjenje boli, zatim mišićnih relaksatora te antiinflamatornih sredstava. Sve ove lijekove možemo davati u obliku tableta, čepića, injekcija ili kao lokalne injekcije i masti. Preporučuje se i primjena "blokada" (duboko paravertebralno) anestetika s kortikosteroidom ili bez njega.

U akutnoj fazi može se primijeniti i kriomasaža masaža ledom u području boli par puta dnevno u trajanju od 3-5 minuta. U akutnoj fazi ne dolaze u obzir nikakve vježbe. Tek kada se bolovi bitno smire, pacijent počinje vježbati u postelji. Vježba dva puta dnevno. Svakodnevne vježbe preporučujemo i pri hroničnim tegobama i onima koje se ponavljaju.

Vježbe su najvažnija preventiva protiv ponavljanja tegoba. Dalje u tretmanu značajno mjesto zauzima fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija. Od fizikalne terapije primjenjuju se galvanizacija, dijadinamske struje, interferentne struje, ultrazvuk, primjena topline, manuelna masaža...

Od vremena Hipokrata u liječenju bola u krstima i išijasa manipulacija je u određenim slučajevima djelotvorna i ponekad se njome postiže trenutno pobolišanje. Osobito je djelotvorna ako se istodobno primjene i druge vrste terapije. Za liječenje manipulacijom glavne su indikacije akutne diskopatije koje traju kraće vrijeme i još se ne mogu očekivati priraslice.

Akupunktura je takoder našla svoje mjesto u liječenju ovih tegoba i prema mišljenju KTM (kineske tradicionalne medicine) ova stanja su najčešće izazvana vanjskim patogenim faktorima: vlagom, hladnoćom i vjetrom. U slučajevima pri kojima postoje pareze (slabosti) nerava i mišića služimo se elektrostimulacijom igala. Ako konzervativna terapija ne pokaže rezultata u obzir dolazi i hirurški tretman.

>>Prim.dr. Hariz Zubčević: Sve što vas je zanimalo o akupunkturi<<

Paracelsusova izreka: "Bolesnik je sam svoj liječnik, a liječnik je samo njegov pomoćnik" naročito vrijedi za ljude bolesne kičme. Zadatak je liječnika da savjetuje i liječi, a svaki se pojedinac može zdravim načinom života i uz pomoć liječnika zaštititi i prije nego što se pojave prvi simptomi bolesti.